Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies voor duurzame logistiek

Subsidies voor duurzame logistiek

De Vlaamse overheid lanceert een nieuwe oproep voor projecten die de logistieke keten op duurzame wijze kunnen optimaliseren. Verladers en logistieke dienstverleners worden aangemoedigd om initiatieven te nemen om een modal shift van wegvervoer naar spoor of binnenvaart te realiseren. Het is mogelijk om voorstellen in te dienen tot en met 16 november 2020.

   Schip binnenvaart
   © De Vlaamse Waterweg

   De Vlaamse Regering plant in de huidige legislatuur tal van initiatieven om de capaciteit en mobiliteit in en rond belangrijke knooppunten voor goederenvervoer te verbeteren. Ook door verladers en logistieke dienstverleners wordt volop gewerkt aan toekomstgerichte projecten.

   Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken wil op korte termijn gerichte ondersteuning geven aan samenwerkingsprojecten om de continentale en maritieme goederenstromen over de weg te verschuiven naar het spoor of de binnenvaart.

   Nog sterker inzetten op duurzame vervoersopties verhoogt niet alleen de efficiëntie van het goederenvervoer, het vermindert ook de druk op het wegennet en draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

   Voorwaarden

   Voor wie?

   Met deze oproep richt de Vlaamse overheid zich tot verladers, logistieke dienstverleners en binnenvaart- of spoorterminals die samen een project indienen.

   Aan elk samenwerkingsproject dienen minstens 2 verladers deel te nemen.

   Welke projecten komen in aanmerking?

   De projectvoorstellen dienen concreet bij te dragen aan volgende doelstellingen:

   1. Een modal shift van weg naar spoor en/of binnenvaart
   2. Kritische massa genereren om de totstandkoming van nieuwe spoor- en binnenvaartverbindingen te faciliteren en/of een toename van volume op bestaande verbindingen te bereiken.
   3. Bijdrage tot regionale ontwikkeling door een kwalitatief logistiek netwerk te bouwen
   4. Verduurzaming en vergroening van het transport

   Meer informatie over de doelstellingen, scope, specifieke voorwaarden en beoordelingscriteria per luik, vindt u in de projectoproep Modal shift logistieke ketens(PDF bestand opent in nieuw venster).

   Minimale voorwaarden en procedure

   De volledige lijst van voorwaarden en uitleg over de procedure vindt u in de projectoproep Modal shift logistieke ketens. Het is mogelijk om voorstellen in te dienen tot en met 16 november 2020.

   Bedrag

   Deze oproep valt volledig onder de de-minimisregelgeving van de Europese Commissie. Dit betekent dat de totale de-minimisondersteuning over een periode van drie jaar, per begunstigde binnen de verladersgroep, maximaal 200.000 euro kan bedragen. Met totale de-minimisondersteuning wordt zowel de ondersteuning via het Departement Mobiliteit en Openbare Werken bedoeld, als deze van andere overheidsinstanties die ondersteuning onder de-minimis aanbieden.

   Elk lid van de verladersgroep dient een de-minimisverklaring in te vullen.

   Contact

   Met vragen over de projectoproep kunt u via mail terecht bij: