Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies voor een efficiënter goederenvervoer

Subsidies voor een efficiënter goederenvervoer

De Vlaamse overheid lanceerde in juni 2019 een oproep voor projecten die het goederenvervoer van en naar de Vlaamse zeehavens vlotter en efficiënter laten verlopen via de waterweg of het spoor. Tot en met 5 juli 2019 was het mogelijk om voorstellen in te dienen.

Van de 37 ingediende voorstellen werden 18 kwalitatieve projecten uitgekozen.

Schip binnenvaart
© De Vlaamse Waterweg

Ondanks de stijgende fileproblematiek in Vlaanderen, verloopt het merendeel van het goederenvervoer nog altijd over de weg. De Vlaamse overheid wil inzetten op alternatieven en de verschuiving van de weg naar de binnenvaart en het spoor stimuleren.

Meer inzetten op duurzame vervoersopties verhoogt niet alleen de efficiëntie van het goederenvervoer, het vermindert ook de druk op het wegennet en draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Voorwaarden

Voor wie?

Met deze oproep richt de Vlaamse overheid zich tot ondernemingen, semi-publieke bedrijven en consortia.

Welke projecten komen in aanmerking?

De projectvoorstellen moeten op korte termijn inzetten op een van volgende luiken:

 1. Hubs langs Vlaamse waterwegen voor ladingen die niet in containers vervoerd worden (o.a. bouwmaterialen).
  Denk dan aan overslagplaatsen of distributiecentra voor bouwmaterialen en fast moving consumer goods.
 2. Projecten die de efficiëntie van duurzame vervoersmogelijkheden (binnenvaart, spoor) verbeteren.
  Achterliggend doel is om de hinterlandconnectiviteit van en naar de havens te versterken.
 3. Digitaliseringsprojecten die de efficiëntie en betrouwbaarheid van de logistieke keten verhogen.
  De Vlaamse overheid streeft naar projecten die voordelen kunnen opleveren voor meerdere spelers in de havenwereld.
 4. Geautomatiseerd varen op kleine vaarwegen.
  De Vlaamse overheid wil steun verlenen aan nieuwe technologieën om schepen vanop afstand te besturen. Vlaanderen heeft hierin een voortrekkersrol en wil met dit project onbemand varen verder uitbouwen op bepaalde delen van de Vlaamse binnenwateren.

Meer informatie over de doelstellingen, scope, specifieke voorwaarden en beoordelingscriteria per luik, vindt u in de projectoproep logistiek en havens(PDF bestand opent in nieuw venster).

Minimale voorwaarden en procedure

De volledige lijst van minimale voorwaarden en uitleg over de procedure vindt u in de projectoproep logistiek en havens.

Bedrag

De ondersteuning geldt voor een periode van maximaal 3 jaar en bedraagt maximaal 200.000 euro per project.

Gelesecteerde projecten

37 projecten werden ingediend. De financiering van 18 projecten werd in december 2019 goedgekeurd door Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. In totaal gaat het om een steunpakket van om en bij 2,5 miljoen euro.

De inhoud van die projecten is divers.

 • 2 projecten werken rond de uitbouw van binnenvaarthubs voor bouwmaterialen
 • 7 projecten focussen op modal-shiftoplossingen in de havens van Zeebrugge en North Sea Port.
 • 4 projecten werken rond het automatisch varen op de kleine kanalen.
 • 5 projecten ontwikkelen IT-toepassingen die de efficiëntie van de logistieke keten verbeteren.

Raadpleeg het overzicht van alle projecten.(PDF bestand opent in nieuw venster)

Contact

Met vragen over de projectoproep kunt u via mail terecht bij: