Gedaan met laden. U bevindt zich op: Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of herinrichting van een gewestweg

Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of herinrichting van een gewestweg

Voor projecten langs gewestwegen wordt de samenwerking en financiering sinds 2013 geregeld via samenwerkingsovereenkomsten. Hieronder lees je meer over de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of herinrichting van een gewestweg.

Wat

De samenwerkingsovereenkomst verbindt het gewest en de gemeente en richt zich tot de herinrichting of aanleg van een gewestweg volgens het projectontwerp dat goedgekeurd is door de kwaliteitsadviseur.

Concreet gaat het om werken zoals:

 • de herinrichting van een doortocht;
 • de aanleg of herinrichting van een wegvak buiten de bebouwde kom;
 • nieuwe of verbeterde fietspaden langs gewestwegen;
 • een verlichting;
 • de herinrichting van een kruispunt of de (her)aanleg van een oversteekplaats.

Financiering

Het gewest betaalt:

 • de aanleg of herinrichting van de gewestweg uitgezonderd de kosten die de andere partijen voor hun rekening nemen;
 • de herinrichting van het kruispunt of de (her)aanleg van de oversteekplaats;
 • het elektriciteitsverbruik.

De gemeente betaalt:

 • de kosten voor stoepen en straatmeubilair;
 • de kosten van het groen op het gewestdomein binnen de bebouwde kom;
 • de aanleg van of de aanpassing aan DWA-riolering en het percentage van die kosten dat niet ten laste valt van het gewest.

Meer informatie

Lees hier (PDF bestand opent in nieuw venster)alle informatie over de samenwerkingsovereenkomst.