Gedaan met laden. U bevindt zich op: Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of herinrichting van een schoolbuurt aan een gewestweg

Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of herinrichting van een schoolbuurt aan een gewestweg

Voor projecten langs gewestwegen wordt de samenwerking en financiering sinds 2013 geregeld via samenwerkingsovereenkomsten. Hieronder lees je meer over de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of herinrichting van een schoolbuurt aan een gewestweg door de gemeente.

Wat

De samenwerkingsovereenkomst verbindt het gewest, de gemeente en de school en richt zich tot de herinrichting of aanleg van een schoolbuurt aan een gewestweg. De overeenkomst heeft als doel:

 • de schoolbuurt veiliger te maken;
 • de verkeersveiligheid van scholieren te verbeteren;
 • verplaatsingen van scholieren te voet, met de fiets, bus, tram, trein of carpool te bevorderen.

Voorwaarden

 • De herinrichting of aanleg van de gewestweg:
  • gebeurt door de gemeente ter hoogte van een schooltoegang op de gewestweg;
  • verruimt het parkeeraanbod niet;
  • verfraait het wegbeeld niet;
  • verbetert de commerciële context niet.
 • De projectzone is een afgebakende schoolomgeving van zone 30 óf een wegvak van maximaal 200 meter aan weerszijden van de schooltoegang op de gewestweg.
 • De school maakt een schoolvervoerplan op.

Financiering

Het gewest betaalt 100% van de reële kostprijs voor de herinrichting van de schoolbuurt, uitgezonderd de kosten die de overige partijen voor hun rekening nemen.

De gemeente betaalt:

 • de kosten voor stoepen en straatmeubilair;
 • de kosten van het groen op het gewestdomein binnen de bebouwde kom;
 • de aanleg van of de aanpassing aan DWA-riolering en het percentage van die kosten dat niet ten laste valt van het gewest.

Meer informatie

Lees hier (PDF bestand opent in nieuw venster)alle informatie over de samenwerkingsovereenkomst.