Gedaan met laden. U bevindt zich op: Open data

Open data

WMS

De volgende WMS datasets zijn beschikbaar:

De WMS’en zijn beschikbaar in de volgende referentiesystemen:

 • Lambert 72
 • WGS84
 • Web Mercator

Een WMS of Web Map Service genereert op dynamische wijze beelden uit openbare datasets in jouw website, webtoepassing of desktoptoepassing. De nadruk ligt hier op het bekijken van gegevens. Kijk voor meer info op Geopunt(opent in nieuw venster).

WFS

De volgende datasets worden aangeboden als WFS(opent in nieuw venster):

 • de aparte verkeersborden
 • de opstellingen
 • de afgeleide lagen

Een Web Feature Service (WFS) is een overdrachtdienst voor het opvragen en aanleveren van geografische vectoriële data. Deze service wordt voornamelijk gebruikt voor het bevragen van gegevens. Kijk voor meer info op Geopunt(opent in nieuw venster).

Geopunt

Op Geopunt kan je meer uitgebreide documentatie vinden over onze open data producten. Via de catalogus kan je ook de metadata van de verschillende datasets terugvinden:

De verkeersborden en afgeleide snelheidsregimes worden nu ook ontsloten op de Geopunt-kaart. Je vindt ze onder ‘Mobiliteit>Transport over land>Verkeersborden.Vlaanderen’ op de website van Geopunt(opent in nieuw venster).

Snelheidskaart Vlaanderen

Eén van de doelstellingen uit het project Snelheid.Vlaanderen is het genereren van een afgeleide snelheidskaart voor Vlaanderen. Via een algoritme worden puntelementen (snelheidsgerelateerde verkeersborden) omgezet naar lijnelementen (snelheidskaart op segmenten van het Wegenregister). Deze kaart wordt elke nacht opnieuw herberekend.

Voor de snelheidskaart wordt er gebruik gemaakt van 2 bronnen, enerzijds de verkeersborden uit Verkeersborden.Vlaanderen (kant van de weg, oriëntatie, type en opschrift) en anderzijds het Wegenregister (rijrichting en morfologische klasse). De kwaliteit van deze snelheidskaart is dus afhankelijk van de kwaliteit van deze twee bronnen.
De snelheidskaart kan als een laag toegevoegd worden in de toepassing Verkeersborden.Vlaanderen en is via open data ook ontsloten naar derden. Meer informatie over het algoritme kan je vinden in deze handleiding(PDF bestand opent in nieuw venster) .

TN-ITS

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is sinds 2016 ingestapt in het project Transport Network Intelligent Transport Services (TN-ITS). De visie van TN-ITS is “Bringing fresher map data to intelligent transport services”. De focus van het project is de uitwisseling van wijzigingen aan statische attribuutinformatie van wegen, zoals snelheidsinformatie en verkeersborden. Op www.tn-its.eu(opent in nieuw venster) kunt u terecht voor meer informatie over dit Europees project.

De gegevens stromen door naar de navigatiediensten en serviceproviders aan de hand van CEN-specificaties (gemeenschappelijk uitwisselingsformaat - Europese standaard). Navigatiedienstverleners TomTom en HERE zijn rechtstreekse afnemers van die TN-ITS service(opent in nieuw venster).

Overzicht van data

Bekijk het overzicht van alle verkeersborden die op dit moment aan TN-ITS aangeleverd worden(PDF bestand opent in nieuw venster). Elke dag wordt een update gestuurd van wijzigingen die aan deze borden worden gedaan.

Historiek

 • Sinds oktober 2016 worden de snelheidsgerelateerde verkeersborden van gewestwegen en autosnelwegen in Vlaanderen ontsloten als puntelement (dagelijkse update).
 • Sinds eind 2016 worden ook de afgeleide snelheidsregimes dagelijks ontsloten naar de kaartenmakers (partners TN-ITS).
 • Sinds 2017 is de dataset van de snelheidsgerelateerde borden en afgeleide snelheidsregimes uitgebreid naar alle wegen in Vlaanderen en ontsloten naar de kaartenmakers (partners TN-ITS).
 • Sinds 2018 zijn de bestaande services uitgebreid met andere verkeersbordendata, zoals “verboden richting” en “tonnagebeperking”.
 • Sinds december 2023 is de dataset uitgebreid met extra borden, de hoek van het bord en de beheerder. Ook werd de wegsegment-ID van het Vlaamse Wegenregister aan de lijnenlaag met afgeleide snelheidsregimes in de feed toegevoegd. Bijkomend werden de borden F111 en F113 aangepast, zodanig dat ze beschouwd worden als zonebord (gelijkaardig aan ZF111 en ZF113) bij berekening van de snelheidsregimes. Tot slot werd de datakwaliteit onder de loep genomen door foutenrapportage op de borden en door het aanbrengen van verbeteringen aan het algoritme om afgeleide snelheden te bepalen.