Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toepassing MOVIN' - Mobiele Ondersteuningstool voor Verkeersborden INventaris

Toepassing MOVIN' - Mobiele Ondersteuningstool voor Verkeersborden INventaris

De toepassing MOVIN’ kadert in het project Snelheid.Vlaanderen en is gebouwd ter ondersteuning van de toepassing Verkeersborden.Vlaanderen. Deze toepassing is ontwikkeld door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in samenwerking met enkele kandidaat-wegbeheerders en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Voor optimale prestaties gebruikt u het best de webbrowser van Google Chrome.