Uitwerken van een methodiek voor een netwerk voor het algemeen vrachtverkeer op mesoschaal en toepassing op 2 pilootregio's

De hoofddoelstelling van deze studie is het uitwerken van een methodiek voor het bepalen van vrachtroutenetwerken op meso-niveau. Deze methodiek is tijdens de uitwerking ervan getoetst in 2 pilootregio’s en aan de hand van de bevindingen bijgestuurd tot de uiteindelijke methodiek die is opgenomen in dit eindrapport. De resultaten van de pilootstudies zijn in 2 aparte deelrapporten opgenomen.

In dit eindrapport wordt in een eerste hoofdstuk de probleemstelling omschreven. Hiernaast wordt ook algemeen aangegeven welke de aangrijpingspunten zijn om een selectie te doen naar een onderbouwd netwerk voor algemeen vrachtverkeer en wat de mogelijkheden en vereisten zijn om het netwerk in de praktijk te implementeren. Ook een korte reflectie van de pilootregio’s is hierin terug te vinden.

In het volgende hoofdstuk worden de visies en de doelstellingen rond het vrachtroutenetwerk op meso-niveau toegelicht. Ook de gewenste opbouw van een vrachtroutenetwerk is in dit hoofdstuk terug te vinden.

In hoofdstuk 4 wordt vervolgens de leidraad voor de toepassing van de methodiek toegelicht.

In deze leidraad zijn de verschillende deelstappen uitgelegd. De 3 grote deelstappen zijn :

  • Fase 1: basisonderzoek
  • Fase 2: opmaak van het vrachtroutenetwerk
  • Fase 3: uitwerking van het vrachtroutenetwerk.

De verschillende fases worden toegelicht en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de pilootregio’s.

In het laatste hoofdstuk worden enkele richtlijnen meegegeven over de mogelijke implementatie van de methodiek.

Bij het eindrapport zijn eveneens 2 deelnota’s toegevoegd. Deze deelnota’s omschrijven het procesverloop en resultaten van de toepassing van de methodiek in de pilootregio’s.