Voorwaarden

Het mobiliteitsbudget kunnen werknemers vrij besteden in 3 pijlers, rekening houdend met de bestedingsmogelijkheden die de werkgever aanbiedt. Ze kunnen kiezen voor:

  • een milieuvriendelijkere bedrijfswagen
  • duurzame vervoermiddelen en huisvestingskosten
  • geld.
    Als het mobiliteitsbudget nog niet volledig is besteed in pijlers 1 en/of 2, kan de werknemer het resterende bedrag in geld ontvangen.

De werkgever is niet verplicht het mobiliteitsbudget in te voeren, de werknemer is ook niet verplicht om ervoor te kiezen.

Lees meer over het mobiliteitsbudget(opent in nieuw venster).

Procedure

Een aanvraag is pas mogelijk als de werkgever het systeem van het mobiliteitsbudget in zijn onderneming heeft ingevoerd.

Lees meer over het mobiliteitsbudget(opent in nieuw venster).