Een vergoeding betaalt u voor muziek die bestemd is voor uw klanten, zoals in het geval van:

 • muziek op de achtergrond in een café of restaurant
 • muziek in uw winkel
 • telefonische wachtmuziek
 • achtergrondmuziek op websites.

U moet vaak ook betalen voor muziek die uitsluitend bestemd is voor uw personeelsleden, zoals in het geval van:

 • muziek op de werkvloer
 • muziek in de kantine of het bedrijfsrestaurant
 • muziek tijdens bedrijfspersoneelsfeesten.

De inning en verdeling van die rechten op muziek is een verantwoordelijkheid van Sabam, Playright en Simim:

 • Sabam is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. Sabam int en verdeelt de vergoeding voor het publieke uitvoeringsrecht. Het publieke uitvoeringsrecht is het exclusieve recht van de eigenaar van een muzikaal werk om toe te staan dat zijn werk in het openbaar wordt uitgevoerd. De geïnde vergoeding stort Sabam door naar de auteur, de componist of de uitgever van de muziek. Dat geld vormt het uitgestelde loon van de auteur. Auteurs worden immers niet betaald voor het creëren van hun werk noch voor hun werk zelf maar alleen voor de publieke uitvoering ervan. Zonder inning van auteursrechten zouden zij voor de exploitatie van hun werk geen loon ontvangen.
 • Playright en Simim innen en verdelen de billijke vergoeding. De billijke vergoeding is een vergoeding voor de uitvoerders en de producenten van muziek. De billijke vergoeding betaalt u alleen voor opgenomen muziek, en dus niet voor livemuziek. Voor de praktische opvolging van het inningsproces van de billijke vergoeding hebben Playright en Simim een mandaat gegeven aan twee inningspartners:
  • Honebel voor de horeca en polyvalente zalen.
  • Outsourcing Partners voor de andere economische sectoren en de tijdelijke activiteiten.

Tarief

De tarieven voor Sabam en voor de billijke vergoeding worden berekend op basis van een aantal criteria:

 • de aard van de handelsactiviteit
 • de oppervlakte van uw zaak
 • het aantal FTE’s (fulltime equivalent; de rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband uitgedrukt wordt)
 • de prijs van de meest gevraagde consumptie (in het geval van een horecazaak)
 • het aantal telefoonlijnen (in het geval van wachtmuziek)

De tarieven vindt u op de websites van Sabam, Simim en Playright. U kunt ook een tarievensimulatie(opent in nieuw venster) maken via de website eengemaakteaangifte.be.

Aangifte

Via MyUnisono(opent in nieuw venster) kunt u uw aanvraag voor de Billijke vergoeding samen met uw Sabam-aanvraag indienen. Ook de facturatie gebeurt samen.

Vragen en klachten

Hebt u een vraag of klacht over deze materie, dan kunt u het best eerst de organisatie zelf aanspreken die verantwoordelijk is voor de inning van de rechten.

Bent u niet tevreden of denkt u dat deze organisaties misschien niet correct handelen? Dan kunt u terecht bij de controledienst voor beheersvennootschappen van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Consumenten.