Gedaan met laden. U bevindt zich op: Afvalinzameling en sorteren

Afvalinzameling en sorteren

De gemeente (of de intercommunale) zorgt voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Het reglement voor de ophaling of inzameling van afval is uniek per gemeente. 

Sorteren

Wat mag en wat mag niet bij elkaar? Wat doet u bijvoorbeeld met een lege doos ijs of met aluminiumfolie? Op de website van Fost Plus kunt u nagaan welke verpakking in welke zak of bak(opent in nieuw venster) moet.

Er zijn sorteerregels voor

Wilt u weten wanneer er pmd, papier, restafval, gft, … wordt ingezameld in uw gemeente? Raadpleeg de ophaalkalender van uw gemeente.

Sorteerregels kunnen per gemeente verschillen. Sorteertwijfels? Op betersorteren.be kunt u van een bepaalde verpakking de sorteerregels opzoeken(opent in nieuw venster).

Tarieven

Er zijn 3 manieren waarop het gemeentebestuur (of de intercommunale) de inzameling kan bekostigen:

 • met eigen middelen
 • met een forfaitaire belasting
 • met een variabele kostprijs (onder meer retributies).

Voor de variabele kostprijs zijn er in het Vlaamse gewest voor bepaalde afvalstoffen minimum- en maximumbedragen.

 • Voor huisvuil moeten de tarieven liggen tussen 0,11 en 0,33 euro per kilo.
 • Voor grofvuil is het maximum 0,33 euro per kilo (in het recyclagepark) of 0,67 euro per kilo voor ophaling aan huis.
 • Voor een pmd-zak ligt het tarief tussen 0,125 en 0,25 euro per zak. Dat tarief is een afspraak gemaakt met Fost Plus. Voor inzameling van pmd op het recyclagepark is er geen verplicht tarief. De gemeente mag een tarief aanrekenen voor de inzameling van pmd op een recyclagepark om zo de kwaliteit van het ingezamelde afval te garanderen.
 • Voor gft, groenafval, en vervuild bouw- en steenpuin kunnen de gemeenten zelf de tarieven bepalen.

De gemeente of intercommunale kan bovenop de variabele kostprijs ook nog vaste kosten voor ophaling of recyclagepark doorrekenen.

De tarieven zijn onderworpen aan indexatie.

Gratis inzameling van bepaalde afvalstoffen

De Vlaamse overheid bepaalt dat de volgende afvalstoffen van huishoudens gratis moeten worden ingezameld:

 • asbestcementafval (een beperkte hoeveelheid)

 • klein gevaarlijk afval (kga)
 • batterijen

 • accu's

 • minerale olie

 • frituurvetten- en oliën

 • tl-lampen

 • rookdetectoren

 • afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA).

De Vlaamse overheid raadt de gemeenten aan om voor de onderstaande afvalstoffen ook geen belasting te heffen, maar dat is niet verplicht:

 • doorzichtig (wit of gekleurd) glas: flessen, bokalen, flacons.

 • papier- en kartonafval.

Ook metaalafval en textielafval worden meestal gratis ingezameld omwille van de waarde van het afval.
Voor oude autobanden zijn er verschillende mogelijkheden(opent in nieuw venster).
Ook voor afgedankte zonnepanelen zijn er aparte inzamelpunten.