Gedaan met laden. U bevindt zich op: Alle omwonenden in een straal van 5 km rond 3M krijgen kans voor bloedonderzoek

Alle omwonenden in een straal van 5 km rond 3M krijgen kans voor bloedonderzoek

Persmededeling van het Kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding over het PFAS-bloedonderzoek bij omwonenden

 

Alle omwonenden in een straal van 5 km rond 3M krijgen kans voor bloedonderzoek

Afgelopen zomer lieten 796 omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht hun bloed onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. De resultaten hiervan werden deze week bekend gemaakt en waren gezondheidskundig te hoog. De Vlaamse Regering heeft daarom beslist om alle omwonenden in een straal van 5km rond 3M de kans te geven om hun bloed te laten analyseren.

Vlaamse minister van Gezondheid, Wouter Beke: “De resultaten van de bloedstaalafnames hebben aangetoond dat de gezondheidskorf bij de omwonenden vol is. Bijkomende blootstelling aan PFAS-verbindingen moet zoveel als mogelijk vermeden worden. We vragen daarom aan de deelnemers, maar ook de omwonenden om de no-regret maatregelen op te volgen. Daarnaast kijken we ook richting de vervuiler om te stoppen met elke bijkomende vorm van vervuiling. Het is duidelijk dat 3M een zeer grote verantwoordelijkheid draagt.”

Heel wat mensen in de omgeving vragen begrijpelijk om inzicht te krijgen in hun persoonlijke blootstelling via een bloedonderzoek. Het persoonlijke resultaat kan de omwonenden ook motiveren om goed de no-regret maatregelen op te volgen en een gezonde leefstijl aan te nemen ter preventie van hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Het ontstaan van deze aandoeningen kunnen te wijten zijn aan verschillende oorzaken, waarvoor PFAS een extra risicofactor is. Individueel zal een arts op basis van een bloedresultaat niet kunnen voorspellen welke nadelige gevolgen er eventueel zijn of zullen komen.

De mogelijkheid tot een bloedonderzoek zal gefaseerd aangeboden worden, voor iedereen in een straal van 5km rond 3M, waarbij de Schelde als grens op de rechterkant wordt bepaald. Voor kinderen wordt er bekeken om een techniek te ontwikkelen om PFAS op een minder invasieve manier te verkrijgen. Dat zal ook het verdere verloop van de bloedstaalnames kunnen vergemakkelijken en versnellen.

Dit grootschalige aanbod aan bloedonderzoeken organiseren zal verschillende maanden duren. De organisatie van de afnames en labocapaciteit moet zorgvuldig gebeuren voor de verwerking en analyse van de bloedstalen. De afnames zullen dan ook gespreid moeten worden over een langere periode.

De Vlaamse Regering zal deze kosten verhalen op de vervuiler, in concreto op 3M.

Bijkomende ondersteuning voor omwonenden

De Vlaamse Regering besliste ook om de capaciteit van de Medisch Milieudeskundigen (MMK) van de LOGO’s te versterken met een preventiewerker, zodat alle inwoners daarbij terecht kunnen met hun vragen en voor concreet advies. Uit de ervaring van voorgaande gevallen (bv. Umicore in Hoboken) blijkt de begeleiding en het geven van de nodigde uitleg (gezondheidspromotie) bij het wonen/leven in een milieugezondheidskundig aandachtsgebied zeer belangrijk.

  • Terug naar PFAS-vervuiling - Persberichten