Gedaan met laden. U bevindt zich op: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Als u een melding van schade of aanvraag tot schadevergoeding indient bij het Vlaams Rampenfonds, dan zal het Vlaams Rampenfonds de persoonlijke gegevens in uw dossier steeds verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens.

Protocollen

Het Vlaams Rampenfonds sloot ook de volgende protocollen af met het Departement Landbouw en Visserij. De protocollen regelen de uitwisseling van gegevens tussen beide departementen zodat ze hun taken kunnen uitvoeren zonder dat ze dezelfde gegevens meerdere keren moeten opvragen bij hun klanten.