Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wateroverlast en hevige onweders mei 2024

Wateroverlast en hevige onweders mei 2024

In mei 2024 heeft wateroverlast ten gevolge van hevige onweders schade veroorzaakt in het Vlaamse Gewest. Als u daardoor schade hebt geleden, kunt u daarvoor een melding maken tot uiterlijk 60 dagen na het uitzonderlijk weersverschijnsel dat de schade heeft veroorzaakt. Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt dan op basis van die meldingen of het schadelijk weersverschijnsel in uw gemeente erkend wordt als ramp. Als het uitzonderlijk weersverschijnsel erkend wordt als ramp in uw gemeente, kunt u daarna een aanvraag tot schadevergoeding indienen.

Schade melden voor erkenning ramp

Hebt u schade geleden in het Vlaamse Gewest door de wateroverlast en hevige onweders van mei 2024?

  • Breng eerst uw verzekeraar op de hoogte van de schade die u geleden hebt. Voor de meeste schade is het immers uw verzekeraar die verantwoordelijk is voor de schadevergoeding. Enkel in uitzonderlijke gevallen kunt u bij het Vlaams Rampenfonds terecht voor een schadevergoeding (zie voorwaarden).
  • Denkt u in aanmerking te komen voor een schadevergoeding van het Vlaams Rampenfonds? Meld uw schade dan bij het Vlaams Rampenfonds. U kunt uw melding indienen tot uiterlijk 60 dagen na het uitzonderlijk weersfenomeen dat de schade heeft veroorzaakt. Op basis van de ontvangen meldingen onderzoekt het Vlaams Rampenfonds in welke gemeenten de wateroverlast erkend wordt als ramp. Deze melding is nog geen aanvraag voor een schadevergoeding. Als u een melding heeft ingediend, wordt u op de hoogte gebracht vanaf wanneer u een aanvraag tot schadevergoeding kunt indienen.

Het is niet noodzakelijk om een melding in te dienen om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding.

Blijf op de hoogte

Wilt u de hoogte blijven van het onderzoek naar de erkenning van de wateroverlast als ramp, zonder eerst een melding aan te maken voor de schade die u geleden hebt? Consulteer dan zeker regelmatig onze website.