Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kaart van overstromingsgevoelige gebieden

Kaart van overstromingsgevoelige gebieden

De kaart met overstromingsgevoelige gebieden geeft weer met welke kans en met welk type overstroming een gebied kan overstromen. Die kaart bevat andere informatie dan de Belgische ‘kaart van risicozones voor overstromingen’. Op waterinfo.be kunt u beide kaarten raadplegen.

  Actuele waterstanden?

  Voor informatie over actuele waterstanden, zie: Waterstanden, overstromingsvoorspellingen en wateroverlast.

  Informatie over een perceel opzoeken, downloaden en afdrukken

  Wilt u weten in wat voor een gebied een bepaald stuk grond ligt en welke overstromingsscore een gebouw of perceel heeft? Of hebt u een document nodig omdat u een grond of een pand wilt verkopen of verhuren?

  Op waterinfo.be/informatieplicht(opent in nieuw venster) vindt u een kaart met de:

  • overstromingsgevoelige gebieden (vanuit waterlopen, door intense neerslag en vanuit zee)
  • afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones
  • risicozones voor overstromingen.

  U kunt er informatie over een bepaald perceel zelf opzoeken, downloaden en afdrukken.
  De scores voor uw gebouw en perceel vindt u ook in uw woningpas(opent in nieuw venster).

  • Stap 1

   Ga naar waterinfo.be/informatieplicht

  • Stap 2

   Zoom in op het gewenste perceel

   • Zoek op adres (gemeente, straat, nummer) via het vergrootglas in de linkerbovenhoek van de kaart.
   • U kunt ook een perceelnummer opgeven via het menu links, en nadien op ‘selecteer op kaart’ klikken.
  • Stap 3

   Klik op de kaart op het perceel

   Het geselecteerde perceel is nu rood ingekleurd.
   Er verschijnt een kadertje met informatie over het perceel.

  • Stap 4

   Klik in het kadertje op ‘download watertoets’

   U kunt vervolgens het watertoets-rapport downloaden (document over de overstromingsgevoeligheid en de afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones).

  • Stap 5

   Klik in het kadertje op ‘download risicozones’

   U kunt vervolgens het risico-rapport downloaden (document over de risicozones).

  Kaart ‘Overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen'

  Op de kaart met ‘overstromingsgevoelige gebieden’ vindt u vanuit welke bron een gebied kan overstromen.

  Voor elke bron van overstromingen wordt op de kaart met overstromingsgevoelige gebieden de kans op overstroming (terugkeerperiode) opgenomen.
  Op basis daarvan krijgt elke perceel en elk gebouw een score (P- en G-score), op een schaal van A tot D. De meest kritieke overstromingsbron bepaalt de uiteindelijke score.

  • A: geen overstroming gemodelleerd
  • B: kleine overstromingskans onder klimaatverandering 2050
  • C: kleine overstromingskans onder het huidige klimaat
  • D: middelgrote overstromingskans onder het huidige klimaat

  Wilt u een woning of grond verhuren voor meer dan 9 jaar, of verkopen? Dan bent u verplicht de kandidaat-kopers of kandidaat-huurders over de overstromingskans te informeren.

  Score actualiseren?

  Zijn er aanpassingen gedaan om overstromingsschade te voorkomen, of is de woning overstromingsveilig gebouwd volgens de voorwaarden van de watertoets, dan kan de eigenaar de score laten actualiseren. Daarvoor moet u een deskundige overstromingsattest(opent in nieuw venster) inschakelen.

  Op basis van welke informatie werden de kaarten gemaakt?

  De overstromingskaarten zijn opgemaakt aan de hand van modelleringen. U vindt in het draaiboek(opent in nieuw venster) “actualisatie watertoestkaart en kaarten overstromingsgevoelige gebieden” meer uitleg over de opmaak en de actualisatie van de kaarten.

  Belgische kaart met ‘Risicozones voor overstromingen'

  De kaart met risicozones voor overstromingen is een kaart van de federale overheid. Die risicozones zijn kleiner dan de overstromingsgevoelige gebieden en bepalen de plaatsen waar de kans op waterschade het grootst is. Deze kaart wordt gebruikt bij verzekering tegen natuurrampen.

  Elke brandverzekering bevat verplicht een dekking tegen natuurrampen, waaronder overstromingen. Maar in risicozones kunnen verzekeraars:

  • een hogere brandverzekeringspremie of hogere franchise bepalen
  • voor nieuwe gebouwen het recht weigeren op dekking tegen overstromingsschade.

  Sinds 2018 is de afbakening van risicozones veranderd. Ligt uw woning nu niet meer of juist wel in een risicozone? Meer uitleg over de gevolgen voor uw verzekering vindt u op de Infofiche Risicozones(opent in nieuw venster).