Kaart 'Overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen'

Overstromingsgebied
© Daniël Geeraerts

De kaart van overstromingsgevoelige gebieden toont welke gronden in het Vlaamse gewest

 • in 'effectief overstromingsgevoelig' gebied liggen
 • in 'mogelijk overstromingsgevoelig' gebied liggen
 • in 'niet-overstromingsgevoelig' gebied liggen.

Wilt u een woning of grond in 'effectief' of 'mogelijk overstromingsgevoelig' gebied verhuren of verkopen? Dan bent u verplicht de kandidaat-kopers of -huurders daarover te informeren.

Belgische kaart met 'Risicozones voor overstromingen'

De kaart met risicozones voor overstromingen is een kaart van de federale overheid. Die risicozones zijn kleiner dan de overstromingsgevoelige gebieden en bepalen de plaatsen waar de kans op waterschade het grootst is. Deze kaart wordt gebruikt bij verzekering tegen natuurrampen.

Elke brandverzekering bevat verplicht een dekking tegen natuurrampen, waaronder overstromingen. Maar in risicozones kunnen verzekeraars:

 • een hogere brandverzekeringspremie of hogere franchise bepalen
 • voor nieuwe gebouwen het recht weigeren op dekking tegen overstromingsschade.

Sinds 2018 is er een nieuwe afbakening van de risicozones. Ligt uw woning nu niet meer of juist wel in een risicozone? Meer uitleg over de gevolgen voor uw verzekering vindt u in deze infofiche ((opent in nieuw venster)).

Informatie over een perceel opzoeken, downloaden en afdrukken

Wilt u weten in wat voor een gebied een bepaald stuk grond ligt?
Of hebt u een document nodig omdat u een grond of een pand wilt verkopen of verhuren?

Via het Geoloket Watertoets vindt u een kaart met alle soorten gebieden:

 • de overstromingsgevoelige gebieden (‘effectief’, ‘mogelijk’ en ‘niet-overstromingsgevoelig’) en de afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones
 • de risicozones voor overstromingen.

U kunt er informatie over een bepaald perceel zelf opzoeken, downloaden en afdrukken.

 • Ga naar Geoloket Watertoets ((opent in nieuw venster))op Waterinfo.be.
 • Zoom in op het gewenste perceel
  of zoek op adres (gemeente, straat, nummer) via het vergrootglas in de linkerbovenhoek van de kaart.
 • Klik op de kaart op het perceel. Het geselecteerde perceel is nu rood ingekleurd. Er verschijnt een vakje met informatie over het perceel.
 • U kunt ook een perceelnummer opgeven via het menu links, en nadien op ‘selecteer op kaart’ klikken.
 • Klik in het vakje op ‘download watertoets’. U kunt vervolgens het watertoets-rapport downloaden (document over de overstromingsgevoeligheid en de afgebakende overstromingsgebieden).
  Klik in het vakje op ‘download risicozones’. U kunt vervolgens het risico-rapport downloaden (document over de risicozones).