Kaart 'Overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen'

Overstromingsgebied
© Daniël Geeraerts

De kaarten met overstromingsgevoelige gebieden geven weer met welke kans en met welk type overstroming een gebied kan overstromen.

Er zijn in Vlaanderen drie mogelijke bronnen van overstromingen:

 • Overstromingsgevoelig vanuit zee: overstromingen als gevolg van stormopzet op zee;
 • Overstromingsgevoelig fluviaal: overstromingen als gevolg van grotere rivieren die buiten de oevers treden;
 • Overstromingsgevoelig pluviaal: overstromingen als gevolg van lokale intense neerslag.

Voor elke bron van overstromingen worden op de kaarten met overstromingsgevoelige gebieden drie terugkeerperiodes opgenomen. Op basis daarvan krijgt elke perceel en elk gebouw een score, op een schaal van A tot D. De meest kritieke overstromingsbron bepaalt de uiteindelijke score:

 • A - geen overstroming gemodelleerd;
 • B - kleine overstromingskans onder klimaatverandering: deze overstromingsgebeurtenis projecteert de impact van de overstromingen voor een buitengewone gebeurtenis naar de omvang in de toekomst onder de impact van klimaatverandering.
 • C - kleine overstromingskans: overstromingsgebeurtenissen die een kleinere kans hebben dan een middelgrote overstromingskans en worden in de overstromingsrichtlijn als een buitengewone gebeurtenis omschreven;
 • D - Middelgrote overstromingskans: gebieden die met een herhalingsperiode van 100 jaar of minder kunnen overstromen;

Wilt u een woning of grond verhuren voor meer dan 9 jaar, of verkopen? Dan bent u verplicht de kandidaat-kopers of -huurders over de overstromingskans te informeren.

Belgische kaart met 'Risicozones voor overstromingen'

De kaart met risicozones voor overstromingen is een kaart van de federale overheid. Die risicozones zijn kleiner dan de overstromingsgevoelige gebieden en bepalen de plaatsen waar de kans op waterschade het grootst is. Deze kaart wordt gebruikt bij verzekering tegen natuurrampen.

Elke brandverzekering bevat verplicht een dekking tegen natuurrampen, waaronder overstromingen. Maar in risicozones kunnen verzekeraars:

 • een hogere brandverzekeringspremie of hogere franchise bepalen
 • voor nieuwe gebouwen het recht weigeren op dekking tegen overstromingsschade.

Sinds 2018 is er een nieuwe afbakening van de risicozones. Ligt uw woning nu niet meer of juist wel in een risicozone? Meer uitleg over de gevolgen voor uw verzekering vindt u in deze infofiche(opent in nieuw venster).

Informatie over een perceel opzoeken, downloaden en afdrukken

Wilt u weten in wat voor een gebied een bepaald stuk grond ligt en welke overstromingsscore gekoppeld is aan uw gebouw of perceel? Of hebt u een document nodig omdat u een grond of een pand wilt verkopen of verhuren?

Via het Geoloket Informatieplicht(opent in nieuw venster) vindt u een kaart met alle soorten gebieden:

 • de overstromingsgevoelige gebieden (fluviaal, pluviaal en vanuit zee) en de afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones
 • de risicozones voor overstromingen.

U kunt er informatie over een bepaald perceel zelf opzoeken, downloaden en afdrukken.

 • Ga naar het Geoloket (opent in nieuw venster)Informatieplicht(opent in nieuw venster) op Waterinfo.be.
 • Zoom in op het gewenste perceel
  of zoek op adres (gemeente, straat, nummer) via het vergrootglas in de linkerbovenhoek van de kaart.
 • Klik op de kaart op het perceel. Het geselecteerde perceel is nu rood ingekleurd. Er verschijnt een vakje met informatie over het perceel.
 • U kunt ook een perceelnummer opgeven via het menu links, en nadien op ‘selecteer op kaart’ klikken.
 • Klik in het vakje op ‘download watertoets’. U kunt vervolgens het watertoets-rapport downloaden (document over de overstromingsgevoeligheid en de afgebakende overstromingsgebieden).
  Klik in het vakje op ‘download risicozones’. U kunt vervolgens het risico-rapport downloaden (document over de risicozones).