Als u niet akkoord gaat met een aanslag, kan u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Wanneer de termijn om een bezwaar in te dienen verstreken is, kan u de aanslag in principe niet meer betwisten. Als u echter overtuigd bent van het feit dat het gaat om een vergissing, en dat de aanslag door omstandigheden niet kon betwist worden binnen de bezwaartermijn, dan is er een procedure voorzien om alsnog correcties uit te voeren (ambtshalve ontheffing).