Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verzoek tot ambtshalve ontheffing van een belasting

Verzoek tot ambtshalve ontheffing van een belasting

Als de termijn om een bezwaar in te dienen verstreken is, kunt u het aanslagbiljet in principe niet meer betwisten. In een beperkt aantal gevallen kan u de Vlaamse Belastingdienst vragen om nog aanpassingen uit te voeren. Dat doet u via een verzoek tot ambtshalve ontheffing.

Wat is een ambtshalve ontheffing?

Als de termijn om een bezwaar in te dienen al voorbij is, kan u de aanslag in principe niet meer betwisten. Als u er van overtuigd bent dat het gaat om een vergissing, en dat er specifieke omstandigheden waren waardoor u niet tijdig een bezwaar kon indienen, dan is er een procedure voorzien waardoor de Vlaamse Belastingdienst toch nog correcties kan uitvoeren.

Opgelet: het moet gaan om duidelijke vergissingen en niet om juridische interpretaties over de regelgeving.

In welke gevallen kan een ambtshalve ontheffing gebeuren?

Er kan alleen een ambtshalve ontheffing gebeuren als aan alle hierna opgesomde voorwaarden tegelijk voldaan is:

  • Het aanslagbiljet is niet correct omdat er een materiële vergissing gebeurd is of er is een dubbele belasting ontstaan.
  • U bezorgt nieuwe bewijsstukken die deze vergissing aantonen.

Vraag de ambtshalve ontheffing aan zoals u een bezwaar zou indienen:schriftelijk (via de post) of via het digitaal loket van de Vlaamse Belastingdienst (dossiergebonden vraag)(opent in nieuw venster). Voeg zeker de nodige nieuwe bewijsstukken toe.