Bouwproblemen

De bouwsector telt heel wat bekwame en betrouwbare vaklui, maar soms loopt het bouwen of verbouwen van een woning toch fout af. Bouwproblemen voorkomen is beter dan genezen, maar wat kunt u doen als het toch fout afloopt?

 • 1

  Stuur eerst een aangetekende brief en wijs de tegenpartij tijdig op haar tekortkomingen als ze haar contractuele afspraken niet nakomt. Probeer de zaak altijd eerst onderling te regelen.

 • 2

  Levert uw aangetekende brief geen resultaat op, schakel dan voor technische geschillen de Verzoeningscommissie Bouw in. Zij kan tussenkomen in technische geschillen tussen u en de architect of de aannemer. Een expert-verzoener probeert de zaak onderling te regelen als beide partijen hiermee instemmen.

 • 3

  Slaagt de Verzoeningscommissie er niet in het geschil op te lossen of het is geen technisch geschil, dan kunt u nog een erkende bemiddelaar inschakelen.

 • 4

  De laatste stap voor een gerechtelijke procedure is de verzoening voor een rechter. Daarvoor kunt u contact opnemen met de federale overheidsdienst Justitie.

Voor niet-technische geschillen (facturen, betalingen, ...) kunt u contact opnemen met de federale overheidsdienst Economie.

Contact

Verzoeningscommissie Bouw

Adres
Verzoeningscommissie Bouw
Espace Jacquemotte
Hoogstraat 139
1000 Brussel
België
Telefoon
02 504 97 86
Fax
02 504 97 84
E-mail
Website
Openingsuren
 • ma - vr09:30 - 12:3014:00 - 16:00

Federale Overheidsdienst Justitie

Adres
Federale Overheidsdienst Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
België
Telefoon
02 542 65 11
E-mail
Website

Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, KMO en Energie

Adres
Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, KMO en Energie
City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
België
Telefoon
0800 120 33
Fax
0800 120 57
E-mail
Website
Openingsuren
 • ma - vr09:00 - 17:00