Groendak

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging.

Voordelen

Een groendak

  • maakt de omgeving mooier
  • levert een positieve bijdrage tot de waterhuishouding
  • heeft een luchtzuiverend en klimaatzuiverend effect
  • zorgt voor een langere levensduur van de dakbedekking
  • isoleert geluid
  • verhoogt de brandveiligheid.

Een volledig groendak zorgt er in bepaalde gevallen voor dat u geen regenwaterput moet installeren bij nieuwbouw of herbouw. Maar ook een gedeeltelijk groendak kan interessant zijn: het volume van de regenwaterput moet dan niet zo groot zijn.

Subsidies

Sommige gemeenten geven een subsidie voor de aanleg van een groendak. De voorwaarden kunnen verschillen van gemeente tot gemeente. Met de online premiezoeker kunt u nagaan of uw gemeente zo'n subsidie geeft (u vindt ‘groendak’ onder de rubriek ‘plaatsen, verbeteren of vervangen van…’ > ‘dak’). Vraag bij de gemeente ook na of u voor het groendak een bouwvergunning nodig hebt.

Een groendak komt ook in aanmerking voor de renovatiepremie, maar dan enkel de draagstructuur en de waterdichte bedekking.

Publicaties

Slim omgaan met regenwater. Nieuwe regelgeving voor bouwers en verbouwers

Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater. Elke constructie of verharding groter dan 40m² moet aan de verordening voldoen. De folder vat de grote lijnen van de nieuwe richtlijnen samen.