Hulp van familieleden of vrienden bij het bouwen of verbouwen van een woning

Bij het bouwen of verbouwen van een woning kunt u altijd een beroep doen op familieleden en vrienden. Maar mag dit wel?

Het sociale luik in de gratis hulp bij bouwwerken is complex. De regel zegt dat derden u gratis mogen helpen op voorwaarde dat er geen sprake is van werkomstandigheden die typisch zijn voor een werkgever-werknemer relatie. Met andere woorden:

  • het werk, de prestatie moet volledig gratis zijn
  • en de helpers mogen niet gebonden zijn aan specifieke arbeidsuren.

Familieleden

In de praktijk laat men de hulp van familieleden toe tot en met de vierde graad (neven en nichten). Strikt genomen is het maar toegelaten tot de tweede graad (grootouders of kleinkinderen), maar in principe zal men nooit problemen maken wanneer u geholpen wordt door een neef of oom.

Vrienden en kennissen

Vrienden mogen wettelijk gesproken niet komen helpen. Als er geen familiale verwantschap is, zal de sociale inspectie dit overmaken aan de economische inspectie die een proces-verbaal (pv) kan opstellen voor de overtreding van de wet op het sluikwerk.

Of hiervoor werkelijk sancties getroffen zullen worden, hangt van diverse factoren af. Als de bouwheer zelf aanwezig is op de werf, zal de inspectie minder snel problemen maken dan wanneer de vriend volledig op zijn eentje komt werken in het huis.

Verder speelt ook de omvang van de werken een rol. De sanctie kan oplopen tot enkele duizenden euro's, zowel voor de bouwheer als voor degene die hem geholpen heeft.

Meer informatie vindt u in de brochure ‘Wat u altijd al wilde weten over zwartwerk maar nooit durfde vragen’.

Contact

Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten

Adres
Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten
Ernest Blerotstraat 1
1070 Anderlecht
Belgi√ę
Telefoon
02 235 55 55
Fax
02 233 48 29
E-mail
Website