chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler

  Als u in een woning of appartement een zonneboiler laat plaatsen door een aannemer, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder.

  Met een zonneboiler kunt u eenvoudig en milieuvriendelijk een groot deel van het warm water aanmaken door gebruik te maken van gratis zonnewarmte. De voorwaarden om deze premie te krijgen en de bedragen van deze premie verschillen naargelang de datum op de eindfactuur. Deze premie is mogelijk combineerbaar met de verbeteringspremie.

  Voorwaarden

  • Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
   • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
   • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten.
  • Een aannemer moet de zonneboiler plaatsen en factureren. Om een premie te krijgen, moet u sinds 1 juli 2017 kiezen voor een aannemer met een certificaat van bekwaamheid voor zonthermische installaties voor sanitair warm water of voor gecombineerde systemen. Een niet-gecertificeerde aannemer moet zich laten bijstaan en het uitgevoerde werk laten valideren door een aannemer die wel een certificaat van bekwaamheid heeft. Het certificeringsnummer van de aannemer moet op het premieaanvraagformulier vermeld worden.
  • De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.
   Met een eindfactuur in 2016, vraagt u dus de premie 2016 aan.
   Met een eindfactuur in 2017, vraagt u dus de premie 2017 aan.
  • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Facturen (ook voorschotfacturen) mogen dus maximaal 1 jaar oud zijn om in aanmerking te komen.
  • De premie geldt voor een nieuwe zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming.
   De vervanging van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem of de uitbreiding van een bestaand systeem met bijkomende panelen komen dus niet in aanmerking.
  • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan de zonneboiler moet voldoen.

   Procedure

   Documenten

   Onderstaande documenten moet u zeker bij uw aanvraag toevoegen:

   • een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur) voor de levering en plaatsing van de zonneboiler, waarop vermeld staan: merk, type en prijs van de zonneboiler, aantal m² apertuuroppervlakte, aantal liter van het opslagvat, datum waarop de zonneboiler werd geplaatst. Alleen facturen die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
   • een attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.
   • een kopie van het rapport van de technische controle door het installatiebedrijf.
   • een kopie van de opbrengstberekeningen van het installatiebedrijf.
   • als u ‘beschermde afnemer’ bent: ook een kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

   De premie online aanvragen

   Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder (Infrax of Eandis). Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

   De premie aanvragen met aanvraagformulier

   Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder (Infrax of Eandis). Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

   Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder.

   Afhandeling van uw aanvraag

   Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.
   Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.
   De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

   Bedrag

   Met eindfactuur
   van
   Premie Maxima
   1-1-2016 tot 31-12-2016 550 euro per m²
   • maximaal 2750 euro per geplaatste installatie
   • maximaal 50% van het factuurbedrag
   1-1-2017 tot 31-12-2018 550 euro per m²
   • maximaal 2750 euro per geplaatste installatie
   • maximaal 40% van het factuurbedrag

   Als de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid.

   Beschermde afnemers

   Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers met een eindfactuur in 2016 worden de premie en het maximum met 50% verhoogd. Voor beschermde afnemers met een eindfactuur in 2017 en 2018 is dit 20%.

   Meer informatie

   Publicaties

   Energie sparen vanaf 2017? Vraag je premie aan! (1 exemplaar)

   De brochure bevat een overzicht van de energiepremies en de leningen die in 2017 gelden als u energiebesparende maatregelen uitvoert: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp, totaalrenovatiebonus, collectieve renovatieprojecten ...

   Energie sparen vanaf 2017? Vraag je premie aan! (pakket van 20 exemplaren)

   De brochure bevat een overzicht van de energiepremies en de leningen die in 2017 gelden als u energiebesparende maatregelen uitvoert: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp, totaalrenovatiebonus, collectieve renovatieprojecten ...