chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Postinterventiedossier (PID)

  Het postinterventiedossier (PID) van een bouwwerk is het dossier dat alle elementen bevat die nuttig kunnen zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de mensen die later werkzaamheden zullen uitvoeren aan het gebouw (bv. onderhoud en herstellingen, verbouwingen, sloopwerk). Het dossier is vergelijkbaar met de veiligheidsinstructies van een gebruiksaanwijzing, met de nodige plannen en tekeningen van de structuur van de woning en de aanwezige technische installaties (cv, sanitair, elektriciteit, ...). Daarnaast bevat het dossier ook de namen en contactgegevens van de betrokken architect, veiligheidscoördinator en hoofdaannemers, die het gebouw hebben opgetrokken of verbouwd.

  Het postinterventiedossier is verplicht op bouwplaatsen en bij elke verkoop van een woning of appartement

  • waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001
  • of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers.

  Het postinterventiedossier (PID) wordt opgemaakt en aangevuld door de veiligheidscoördinator. Op bouwplaatsen met slechts één aannemer is het de opdrachtgever zelf of een door de opdrachtgever aangestelde derde die een vereenvoudigd postinterventiedossier moet opstellen. Wanneer de eigenaar zelf werken uitvoert, is hijzelf verantwoordelijk voor het postinterventiedossier.

  Het dossier hoort bij een woning of gebouw. Het moet gedurende de volledige levensduur van het gebouw bij het gebouw blijven, ook na de verkoop. Wanneer een gebouw, of een deel ervan, van eigenaar verandert, overhandigt de vorige eigenaar het postinterventiedossier aan de nieuwe eigenaar. Deze overhandiging wordt opgetekend in de akte die de overdracht van het gebouw bevestigt.

  Aan de hand van het dossier kan een eigenaar, huurder, architect of aannemer, bij eventuele verbouwingen, op een eenvoudige manier achterhalen welke de structuren van het gebouw zijn, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in een gebouw zitten. Wanneer er werken worden uitgevoerd, is de eigenaar verplicht het postinterventiedossier ter beschikking te stellen van de architect en de aannemers.

  Telkens wanneer er na de oprichting van de woning of het gebouw nog bouwwerken worden uitgevoerd, moeten die vermeld worden in het postinterventiedossier. Alle wijzigingen moeten op de betreffende plannen worden aangeduid, samen met de naam van uitvoerder. Wanneer u zelf werken uitvoert, bent u zelf verantwoordelijk voor het aanvullen van het dossier.

  Meer informatie

  Met vragen over het postinterventiedossier kunt u in eerste instantie terecht bij uw architect. Als er al een dossier is, kunt u terecht bij de veiligheidscoördinator of aannemer die het dossier heeft opgemaakt of aangevuld. De contactgegevens staan vermeld in het dossier.

  Werknemers en werkgevers in de bouwsector kunnen terecht bij de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid voor meer informatie over de veiligheid op de bouwwerf.

  Op de webstie van de FOD Werkgelegenheid vindt u meer informatie over de verplichtingen van opdrachtgever, veiligheidscoördinator en aannemers om de veiligheid op tijdelijke bouwplaatsen te garanderen.