chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Het recht van voorkoop

  Het recht van voorkoop is een wettelijk recht dat de houder van dat recht de mogelijkheid geeft om gronden en gebouwen die verkocht worden, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen, voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden.

  De Vlaamse overheid en de lokale overheden (provincies, gemeenten, intercommunales, ...) hebben in bepaalde gebieden een ‘recht van voorkoop’. Als een overheid dat recht uitoefent, verwerft zij dus in de plaats van de kandidaat-koper de aangeboden onroerende goederen. Zij koopt dan tegen de prijs en de voorwaarden van de kandidaat-koper.

  Rechten van voorkoop zijn voor overheidsinstellingen een instrument om hun opdracht van openbaar nut te realiseren op hun werkingsdomeinen (o.a. natuurbehoud, ruimtelijke ordening, woonbeleid, waterbeleid, scheepvaart, enz...)

  In een gebied waar het voorkooprecht speelt, mag een eigenaar alleen verkopen nadat hij de begunstigden van het voorkooprecht de gelegenheid heeft gegeven hun recht uit te oefenen.

  Waar geldt voorkooprecht?

  Wilt u weten of er op een bepaald perceel een voorkooprecht geldt? Neem dan contact op met een notaris.

  Wilt u weten of er een ‘Vlaams voorkooprecht’ van toepassing is op een bepaald perceel? Raadpleeg dan de geokaart met de ‘Vlaamse voorkooprechten’ op de website van Geopunt.

  Alle Vlaamse rechten van voorkoop worden aangeboden aan het e-voorkooploket van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Uw notaris heeft toegang tot het e-voorkooploket.

  Meer informatie over het Vlaamse voorkooprecht vindt u op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

  Contact

  Vlaamse Landmaatschappij

  Adres
  Gulden-Vlieslaan 72
  1060 Sint-Gillis
  België
  Telefoon
  02 543 72 00
  Fax
  02 543 73 99
  E-mail
  Website