chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Onroerende voorheffing

  De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting van het Vlaamse Gewest.

  Voorwaarden

  U betaalt de onroerende voorheffing op inkomsten uit onroerende goederen (gebouwen, gronden,...), zoals huurgelden, erfpachtvergoedingen of opstalvergoedingen die u ontvangt.
  Ook als u eigenaar bent van een onroerend goed waarin u zelf woont, wordt die eigendom als een onroerende inkomst beschouwd.

  Vrijstelling

  In bepaalde gevallen is ook een vrijstelling van de onroerende voorheffing mogelijk.

  Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vindt u een overzicht van alle vrijstellingen.

  Procedure

  De Vlaamse Belastingdienst verstuurt jaarlijks de aanslagbiljetten inzake onroerende voorheffing naar de belastingplichtigen. Belastingplichtig is diegene die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar, vruchtgebruiker of opstalhouder van een in het Vlaams Gewest gelegen onroerend goed is.

  In de regel worden de aanslagbiljetten inzake onroerende voorheffing elk aanslagjaar verzonden vanaf de maand mei.

  Bedrag

  Basisheffing en opcentiemen

  De onroerende voorheffing wordt berekend op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen (KI) van het onroerend goed.

  De voorheffing bestaat uit 3 delen:

  • percentage van het geïndexeerde KI bestemd voor het Vlaamse Gewest (= basisheffing of hoofdsom):
   • 2,5% voor woningen
   • 1,6% voor sociale woningen en woningen die eigenaars verhuren via sociale verhuurkantoren
  • opcentiemen op de basisheffing voor de provincie
  • opcentiemen op de basisheffing voor de gemeente.

  Elke gemeente en provincie bepaalt zelf hoeveel opcentiemen ze heft.

  Bijvoorbeeld: een heffing van 290 opcentiemen wil zeggen dat u per euro basisheffing nog eens 2,9 euro aan opcentiemen betaalt. Is de basisheffing bijv. 100 euro, dan komt er nog 290 euro aan opcentiemen bij.

  Vermindering van de onroerende voorheffing

  Afhankelijk van de aard van het gebouw (bescheiden woning, energiezuinige woning, ...) of de gezinssituatie van de bewoner (bv. inwonende kinderen, gehandicapte personen, ...) is een vermindering van de onroerende voorheffing mogelijk. Sommige verminderingen krijgt u automatisch, andere moet u aanvragen.

  Wetgeving

  Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vindt u meer info over de regelgeving voor de onroerende voorheffing. De regelgeving staat ook in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

  Contact

  Vlaamse Belastingdienst

  Adres
  Koning Albert II-laan 35 bus 62
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 54 61
  Website
  Contactpagina
  http://belastingen.vlaanderen.be/contact
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00

  Loket Aalst

  Adres
  Vaartstraat 16
  9300 Aalst
  België
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 12:0014:00 - 16:00

   

  Op afspraak donderdag tussen 16 en 18 uur.

   

  • U kunt een afspraak maken via 1700 of via het contactformulier op de website van de Vlaamse Belastingdienst.
    
  • U kunt een afspraak maken tot uiterlijk woensdagmiddag om twaalf uur om de dag nadien te komen. Belt u na woensdagmiddag, dan krijgt u een afspraak voor de donderdag daarop.