chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Onroerende voorheffing

  De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen die u jaarlijks moet betalen. In Vlaanderen wordt de onroerende voorheffing geïnd door de Vlaamse Belastingdienst.

  Voorwaarden

  U betaalt als belastingplichtige onroerende voorheffing als u:

  • de eigenaar bent van een onroerend goed waarin u zelf woont
  • inkomsten ontvangt uit onroerende goederen (gebouwen, gronden,...), zoals huurgelden, erfpachtvergoedingen of opstalvergoedingen.

  U betaalt onroerende voorheffing voor de volledige periode van twaalf maanden (het aanslagjaar).

  Procedure

  In het Vlaamse Gewest verstuurt de Vlaamse Belastingdienst jaarlijks vanaf mei de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing naar alle belastingplichtigen die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder zijn van een in het Vlaams Gewest gelegen onroerend goed. 

  In het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt de onroerende voorheffing geïnd door de Administratie van de Invordering van de federale overheidsdienst (FOD) Financiën. Meer inlichtingen  over de onroerende voorheffing in Wallonië en Brussel vindt u op de website van de FOD Financiën.

  Bedrag

  Basisheffing en opcentiemen

  De onroerende voorheffing wordt berekend op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen (KI) van het onroerend goed.

  U kunt het KI bij de plaatselijke afdeling van het kadaster navragen.

  De voorheffing bestaat uit 3 delen:

  • percentage van het geïndexeerde KI bestemd voor het Vlaamse Gewest (= basisheffing of hoofdsom):
   • 2,5% voor woningen
   • 1,6% voor sociale woningen en woningen die eigenaars verhuren via sociale verhuurkantoren
  • opcentiemen op de basisheffing voor de provincie
  • opcentiemen op de basisheffing voor de gemeente.

  Elke gemeente en provincie bepaalt zelf hoeveel opcentiemen ze heft.

  Bijvoorbeeld: een heffing van 290 opcentiemen wil zeggen dat u per euro basisheffing nog eens 2,9 euro aan opcentiemen betaalt. Is de basisheffing bijv. 100 euro, dan komt er nog 290 euro aan opcentiemen bij.

  Vermindering van de onroerende voorheffing

  Afhankelijk van de aard van het gebouw (bescheiden woning, energiezuinige woning, ...) of de gezinssituatie van de bewoner (bv. inwonende kinderen, personen met een handicap, ...) is een vermindering van de onroerende voorheffing mogelijk. Sommige verminderingen krijgt u automatisch, andere moet u aanvragen.

  Vrijstelling van de onroerende voorheffing

  In bepaalde gevallen is ook een vrijstelling van de onroerende voorheffing mogelijk.

  Als u niet akkoord gaat met de aangerekende onroerende voorheffing, dan kunt u een gemotiveerd bezwaar indienen.

  Wetgeving

  Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vindt u meer info over de regelgeving voor de onroerende voorheffing. De regelgeving staat ook in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

  Meer informatie

  Publicaties

  Vlaamse Codex Fiscaliteit. Gecoördineerde wetteksten 1 maart 2015

  De codex bundelt de wettelijke bepalingen op het vlak van onroerende voorheffing, verkeersbelastingen en leegstandsheffingen voor het Vlaamse gewest.

  Veelgestelde vragen

  Contact

  Vlaamse Belastingdienst

  Adres
  Koning Albert II laan 35
  1030 Schaarbeek
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 54 61
  Contactpagina
  http://belastingen.vlaanderen.be/email
  Website
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00
  Adres
  Diestsepoort 6
  3000 Leuven
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 54 61
  Contactpagina
  http://belastingen.vlaanderen.be/email
  Website
  Adres
  Vaartstraat 16
  9300 Aalst
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 54 61
  Contactpagina
  http://belastingen.vlaanderen.be/email
  Website
  Adres
  Copernicuslaan 40
  2018 Antwerpen
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 54 61
  Contactpagina
  http://belastingen.vlaanderen.be/email
  Website
  Adres
  Koning Albert I-laan 1.2
  8200 Brugge
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 54 61
  Contactpagina
  http://belastingen.vlaanderen.be/email
  Website
  Adres
  Koningin Astridlaan 50
  3500 Hasselt
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 54 61
  Contactpagina
  http://belastingen.vlaanderen.be/email
  Website