Gedaan met laden. U bevindt zich op: Betaling van de onroerende voorheffing

Betaling van de onroerende voorheffing

Als eigenaar van een in Vlaanderen gelegen onroerend goed ontvangt u jaarlijks een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing van de Vlaamse Belastingdienst.

Wanneer ontvang ik het aanslagbiljet?

Er is geen vast verzendschema, u kunt het aanslagbiljet wat vroeger of later tijdens het jaar ontvangen. U moet zich dus geen zorgen maken als uw buren, uw familie of uw vrienden hun aanslagbiljet al ontvangen hebben, maar u nog niet. De overgrote meerderheid van alle aanslagbiljetten wordt verzonden tussen eind april en eind december.

U kunt ook altijd nakijken of uw aanslagbiljet al verzonden is in Mijn Dossier - Onroerende Voorheffing(opent in nieuw venster).

Opeenvolgende aanslagbiljetten

De onroerende voorheffing is een belasting voor 12 maanden vanaf 1 januari tot 31 december, ongeacht wanneer het aanslagbiljet wordt verzonden. Als het aanslagbiljet het ene jaar wat vroeger of wat later ontvangen wordt, maakt dat dus geen enkel verschil; er zit geen overlap tussen de periodes.

De Vlaamse Belastingdienst laat in principe wel altijd minstens zes maanden tussen de verzending van opeenvolgende aanslagbiljetten. Mocht dat bij uitzondering toch niet zo zijn, dan kunt u makkelijk een afbetalingsplan vragen.

Hoe ontvang ik mijn aanslagbiljet onroerende voorheffing?

De Vlaamse Belastingdienst gebruikt een vaste volgorde om aanslagbiljetten onroerende voorheffing te verzenden:

  • is uw eBox actief, dan gebeurt de verzending via eBox; u krijgt een verwittiging dat er een aanslagbiljet verzonden is via de documentendienst die u gewoonlijk gebruikt op het mailadres dat u daar opgegeven hebt (Mijn Burgerprofiel, Doccle, KBC, ...)
  • is uw eBox niet actief, maar hebt u de Vlaamse Belastingdienst aanvaard als verzender in Zoomit, dan vindt u uw aanslagbiljet terug via Zoomit in uw banktoepassing
  • is uw eBox niet actief en gebruikt u Zoomit ook niet, dan ontvangt u uw aanslagbiljet op papier via de post.

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

De onroerende voorheffing moet betaald worden binnen de twee maanden na datum van verzending van het aanslagbiljet.

Als u uw Vlaamse belastingen niet tijdig betaalt, zal de Vlaamse Belastingdienst de invordering opstarten. In dat geval komen bij het basisbedrag van de belasting nog aanvullende nalatigheidsintresten en kosten.

Kan ik uitstel van betaling krijgen of een afbetalingsplan?

U kunt geen uitstel van betaling krijgen maar u kunt wel een afbetalingsplan aanvragen.