Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verminderd tarief van de onroerende voorheffing voor sociale huisvesting

Verminderd tarief van de onroerende voorheffing voor sociale huisvesting

Woningen die als sociale woningen verhuurd worden, worden aan een verlaagd tarief belast in de onroerende voorheffing. Ook woningen van private eigenaars die via een woonmaatschappij verhuurd worden, genieten van een lager tarief.

Voorwaarden

  • De verlaagde tarieven zijn enkel bedoeld voor woningen die als sociale woning of als ingehuurde woning via een woonmaatschappij verhuurd worden.
  • Als u als privé-eigenaar zelf een sociale woning betrekt, kunt u niet genieten van de verlaagde tarieven.

Tarief

  • Het verlaagd tarief voor sociale verhuur bedraagt:
    • vanaf aanslagjaar 2018: 2,54%
    • tot en met aanslagjaar 2017: 1,6%
  • Voor de woningen die door een erkende woonmaatschappij worden gehuurd om doorverhuurd te worden, is vanaf aanslagjaar 2019 een tarief van 2,4 % van toepassing.

Procedure

In sommige gevallen kan het verlaagd tarief automatisch worden toegekend. In andere gevallen na aanvraag.