Departement Cultuur, Jeugd en Media

  • verstrekt advies aan de minister(s) om een integrale beleidsvisie op het beleidsdomein te realiseren en te bewaken
  • is belast met de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het beleid inzake cultuur, jeugd, sport en media en voor de opvolging van beleidsitems die ook andere departementen aanbelangen
  • voert zelf het mediabeleid uit
  • bereidt het internationale sportbeleid voor en voert het beleid uit met betrekking tot het medisch verantwoord sporten en het sportwetenschappelijk onderzoek

Contactpersonen

Luc Delrue
secretaris-generaal
An Vrancken
algemeen directeur
Mario Commeyne
data protection officer
Ilse De Schutter
woordvoerder