Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen:

  • verwerft, conserveert, restaureert en exposeert het eigen kunstbezit
  • organiseert documentaire activiteiten: vakbibliotheek, archief en collectieregister
  • verricht fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek, uitgaande van het eigen patrimonium
  • publiceert de resultaten van zijn wetenschappelijk onderzoek, fondscatalogi en jaarboeken, en levert bijdragen voor andere bestaande publicaties
  • organiseert tentoonstellingen in het KMSKA en in het buitenland
  • organiseert educatieve activiteiten: vorming van educatieve assistenten, cursussen voor volwassenen, lessen voor leerkrachten en scholen, rondleidingen, voordrachten en jeugdateliers, publicaties
  • vervult een voorbeeldfunctie voor de andere musea van de Vlaamse Gemeenschap
  • neemt als wetenschappelijke instelling deel aan nationale en internationale netwerken voor beeldende kunst in Nederland en België.
Adres
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Lange Kievitstraat 111
2018 Antwerpen
België
Telefoon
03 224 95 50
Fax
03 248 08 10
E-mail
Website

Contactpersonen

Manfred Sellink
hoofddirecteur-hoofdconservator