Vlaamse Ombudsdienst

  • onderzoekt klachten over de handelingen en de werking van de Vlaamse overheidsdiensten en bemiddelt om te proberen de standpunten van de klager en de administratieve overheid met elkaar te verzoenen
  • verwijst klachten over federale overheidsdiensten of verzoeken om informatie zo gericht mogelijk door naar de bevoegde diensten, en volgt eventueel de doorverwezen klachten op
  • formuleert waar nodig voorstellen en aanbevelingen om de dienstverlening van de Vlaamse overheidsdiensten te verbeteren en brengt daarover verslag uit
  • ziet toe op de naleving van de deontologische code voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers op het gebied van dienstverlening aan de bevolking, en meldt ze aan de voorzitter van het Vlaams Parlement.

Daarnaast kan de Vlaamse Ombudsdienst:

  • meldingen van klokkenluiders onderzoeken en die klokkenluiders beschermen
  • als onafhankelijk controleorgaan toezien op de handhaving van de wetgeving inzake discriminatie op basis van de criteria ‘geslacht, genderidentiteit en genderexpressie’.
Adres
Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Belgiƫ
Telefoon
1700
Fax
02 552 48 00
E-mail
Website
Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 17:00

Contactpersonen

Bart Weekers
vlaams ombudsman