chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gezond sporten

  Sporten maakt ons fitter, levert meer gezonde levensjaren op, en garandeert extra levenskwaliteit. Onder het motto ‘uw lichaam is uw beste materiaal, draag er zorg voor’ wil de Vlaamse overheid zoveel mogelijk mensen stimuleren om niet alleen regelmatig, maar vooral slim te sporten.

  De basis

  Sport slim en besteed aandacht aan letselpreventie, gezonde voeding en goed onderhouden sportmateriaal. En luister vooral naar uw eigen lichaam. De Vlaamse overheid reikt daarvoor heel wat informatie aan.

  • Op de website van Sport Vlaanderen vind u de basisprincipes van slim sporten.
  • Ook op Gezondsporten.be kunt u terecht voor informatie over gezond sporten. 
  • Via een zelftest komt u te weten wat uw individueel letselrisicoprofiel is en ontvangt u een individueel programma en advies om letsels in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden.

  Sportmedisch onderzoek

  Als sporter of kandidaat-sporter kunt u laten onderzoeken of u (lichamelijk) geschikt bent om uw gekozen sport veilig, en met een minimaal risico op sportletsels te beoefenen. Zo'n sportmedisch onderzoek kan nuttig zijn voor wie pas begint met sporten, maar ook voor wie harder wil trainen of een nieuwe sport wil beginnen. 

  • Op www.sportkeuring.be kunt u via een online test (op basis van gekozen sport, leeftijd, persoonlijke en familiale voorgeschiedenis) nagaan of een sportmedisch onderzoek voor u noodzakelijk is. U vindt er ook info over de mogelijke onderzoeken die erin aan bod komen, en u ontdekt de namen en adressen van sportartsen en sportmedische adviescentra waar u terecht kan.
  • De resultaten van de onderzoeken komen anoniem in een databank om cijfers te verzamelen, trends te detecteren en het beleid inzake preventie van sportletsels te verfijnen. 
  • Het onderzoek is niet verplicht, tenzij uw sportfederatie dit vraagt. 
  • Een sportmedisch onderzoek wordt niet terugbetaald door het RIZIV, maar soms komt uw sportclub of -federatie, uw ziekteverzekeraar of ziekenfonds wel tussen. 

  Dopingbestrijding en -controle

  De strijd tegen doping is een prioriteit binnen het Europese sportbeleid, en ook de Vlaamse overheid levert veel inspanningen om sport zuiver te houden.

  • Zowel NADO Vlaanderen, de (inter)nationale sportfederaties als het Wereld Anti Doping Agentschap (WADA) kunnen in Vlaanderen dopingcontroles uitvoeren. Controles in Vlaanderen gebeuren steeds door of onder de verantwoordelijkheid van een erkend controlearts.
  • Volgens de regelgeving kan al wie in georganiseerd verband aan sport doet (van de recreatieve fitnesser tot de elitesporter) op elk ogenblik gecontroleerd worden. Dopingcontroles kunnen zowel binnen wedstrijdverband (onmiddellijk na een wedstrijd) als buiten wedstrijdverband (bijvoorbeeld na een training) gebeuren.
  • Als u sport en om medische redenen een geneesmiddel moet gebruiken, moet u opletten. Sommige geneesmiddelen bevatten stoffen die op de dopinglijst staan. 
  • Bent u elitesporter, dan kunt u verplicht worden om gegevens (‘whereabouts‘) over trainingen, wedstrijden of de verblijfplaats door te geven, op basis waarvan dopingcontroles buiten wedstrijdverband kunnen gebeuren.

  Op de website Dopinglijn.be vindt u als sporter en sportvereniging alles wat u moet weten over de dopingbestrijding in Vlaanderen. U vindt er ook heel veel informatie over geneesmiddelen, verboden stoffen, voedingssupplementen en de procedure om een ’Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak(externe website)‘ (TTN) aan te vragen.

  Publicaties

  Gids voor de professionele, dopingvrije sportbeoefening

  Op 1 januari 2015 trad wereldwijd de nieuwe Wereldantidopingcode in werking. De code bevat de basisregels inzake dopingbestrijding die elk land, elke nationale antidopingorganisatie, elke sportfederatie, elke sporter en elke begeleider moet naleven. De brochure licht de Vlaamse antidopingregelgeving voor elitesporters toe. De volledige antidopingregelgeving is te vinden op www.dopinglijn.be.

  Gids voor een dopingvrije sportbeoefening bij breedtesporters

  Op 1 januari 2015 trad wereldwijd de nieuwe Wereldantidopingcode in werking. De code bevat de basisregels inzake dopingbestrijding die elk land, elke nationale antidopingorganisatie, elke sportfederatie, elke sporter en elke begeleider moet naleven. De brochure licht de Vlaamse antidopingregelgeving voor recreatieve ('breedte') sporters toe. De volledige antidopingregelgeving is te vinden op www.

  Contact

  Sport Vlaanderen

  NADO Vlaanderen

  Adres
  Arenbergstraat 9
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 68 79
  Fax
  02 553 36 50
  E-mail
  Website