Luizen

Hoofdluizen, iedereen kan ze krijgen. Het zijn vervelende beestjes die hevige jeuk kunnen veroorzaken, maar niet altijd. Wanneer u hoofdluizen vaststelt, is het belangrijk om onmiddellijk een behandeling te starten en erover te praten, om zo verdere verspreiding zoveel mogelijk te vermijden.

Luizen opsporen en behandelen

Om met zekerheid vast te stellen of iemand besmet is met hoofdluizen, is het belangrijk dat u levende luizen vindt. Dat is geen gemakkelijke opdracht: luizen zijn vaak moeilijk te zien, ze verplaatsen zich zeer snel naar donkere plaatsen. Hebt u luizen gevonden? Start dan zo snel mogelijk de behandeling op met de nat-kam-methode of hoofdluismiddelen.

Luizen uitroeien in 8 stappen

Luizen aanpakken op school

Bij hoofdluizen bij kinderen brengt u best de school op de hoogte. De school kan dan de nodige maatregelen nemen om verdere verspreiding te helpen voorkomen. Ouders krijgen via de school ook informatie over het opsporen en behandelen van luizen. De school krijgt daarvoor deskundig advies van het CLB.

De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) heeft een hoofdluizenbestrijdingsplan (schoolbeleid), wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen, modelbrieven en de folder ‘luizen te lijf!’ ontwikkeld. In samenspraak met Zorg en Gezondheid wordt het hoofdluizenbestrijdingsplan regelmatig geactualiseerd. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de centra voor leerlingenbegeleiding, het departement Onderwijs, kinderopvang, Kind en Gezin...

Publicaties

Luizen te lijf!

Een speelse folder voor kinderen en hun ouders met alle nodige informatie over luizen: wat is een luis, hoe krijg je luizen, hoe kan je ze voorkomen en wat zijn de beste manier om ze op te sporen en te bestrijden.

Contact

Afdeling Preventie