Administratieve geldboete bij onbetaalde ledenbijdragen

Wanneer u uw zorgpremies niet of onvolledig betaalt, zal uw zorgkas u een aangetekende brief (herinnering) sturen. In dat geval krijgt u nog een kans om de verschuldigde zorgpremies te betalen tegen 30 april (van het jaar waarin de zorgkas de aangetekende herinnering verstuurde).

Indien u de zorgpremies uiterlijk op 30 april betaalt (betaling moet ten laatste op 10 mei jaar aangetekende herinnering op rekening zorgkas staan), dan krijgt u geen boete.

Boete

Indien u na 30 april (na aangetekende herinnering) minstens 3 zorgpremies niet of niet volledig betaald heeft, krijgt u een administratieve geldboete van 250 of 100 euro (verlaging van de boete omwille van recht op verhoogde tegemoetkoming). U wordt hiervan op de hoogte gebracht via een aangetekende boetebrief (177.51 kB).

Opm: Ook als u in het verleden al een geldboete hebt gekregen, kan u opnieuw een geldboete oplopen.

Boete betalen

Het enige juiste rekeningnummer van de Vlaamse Sociale Bescherming waarop de administratieve geldboete moet gestort worden is: 

  • IBAN: BE92 3751 1175 7823
  • BIC: BBRU BE BB
  • Naam: Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
  • Ades: Koning Albert-II laan 35, BUS 37, 1030 Brussel

Dit rekeningnummer staat ook vermeld op het overschrijvingsformulier dat u samen met de brief gekregen hebt. Als u het overschrijvingsformulier niet meer hebt, is het belangrijk dat u de juiste gestructureerde mededeling gebruikt.

U moet de boete betalen binnen de twee maanden nadat de aangetekende boetebrief verstuurd is. De uiterste betaaldatum staat ook vermeld in de brief die u heeft ontvangen. Indien u de boete niet tijdig betaalt, dan zal uw dossier aan de deurwaarder worden overgemaakt. Die zal de boete bij dwangbevel invorderen (hieraan zijn extra kosten verbonden!).

U kan de boete ook betalen via een afbetalingsplan, dit kan u aanvragen voor het verstrijken van de uiterste betaaldatum vermeld op de boetebrief.

Vrijstelling

U kan enkel vrijgesteld worden van de boete (te bewijzen met een attest of het vonnis van de rechtbank) als:

  • u gedetineerd of in budgetbeheer of -begeleiding bent
  • u een collectieve schuldenregeling (CSR) hebt of in persoonlijk faillissement bent. 

Bezwaar indienen

Als u vindt dat u onterecht een administratieve geldboete moet betalen, dan kan u binnen de twee maanden na ontvangst van de boetebrief een bezwaar indienen. Wanneer u een bezwaar indient, kan u wachten met betalen tot verdere instructies in de beslissing.

Deurwaarder

Wanneer u de geldboete niet betaalt of geen bezwaar indient binnen de voorziene betaal- en bezwaartermijn, zal uw dossier naar de deurwaarder gestuurd worden voor gedwongen invordering. Zo lang het dossier niet naar de deurwaarder werd gestuurd kan en mag u nog rechtstreeks aan VSB betalen. Dit kan aan de hand van een afbetalingsplan (aanvragen per post of mail) of door de openstaande som in 1 keer te betalen.

 

Contact

Afdeling Vlaamse Sociale Bescherming

Adres
Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling Vlaamse Sociale Bescherming
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 553 46 90
Fax
02 553 07 25
E-mail
Website
Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 16:30

Administratieve geldboete Vlaamse Sociale Bescherming:
   Tel. 02 553 46 54
   E-mail: boetezorgverzekering@zorg-en-gezondheid.be

Vrijstellingen Vlaamse Sociale Bescherming:
   Tel. 02 553 46 60
   E-mail: europazorgverzekering@zorg-en-gezondheid.be

Basisondersteuningsbudget personen met een handicap:
Tel. 02 553 46 54
E-mail: vlaamsesocialebescherming@zorg-en-gezondheid.be