Adoptieverlof

Als u een kind adopteert, kunt u adoptieverlof aanvragen. Het adoptieverlof is een recht voor beide ouders.

Voorwaarden

Adoptieverlof kunt u opnemen totdat uw kind 8 jaar is. Het recht op adoptieverlof verloopt op het moment dat het kind acht jaar wordt tijdens het verlof.

Als u een kind adopteert, dan hebt u recht op:

  • maximaal 6 weken adoptieverlof voor de adoptie van een kind dat jonger is dan 3 jaar (bij het begin van het verlof)
  • maximaal 4 weken adoptieverlof voor de adoptie van een kind van 3 tot en met 7 jaar.

De maximale duur van het adoptieverlof wordt verdubbeld als uw kind voor minstens 66% fysiek of mentaal gehandicapt is of als uw kind aan bepaalde aandoeningen lijdt.

Het verlof moet:

  • minstens een week duren
  • opgenomen worden per volledige week
  • beginnen binnen twee maanden nadat het kind werd ingeschreven als gezinslid in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.

De maximale duur van het adoptieverlof wordt verdubbeld als uw kind voor minstens 66% fysiek of mentaal gehandicapt is of als uw kind aan bepaalde aandoeningen lijdt.

Tijdens het adoptieverlof bent u beschermd tegen ontslag.

Procedure

U moet uw werkgever een maand vooraf op de hoogte brengen.

Bedrag

Tijdens de eerste drie dagen van het adoptieverlof krijgt u uw volledige loon van uw werkgever. Voor de daarop volgende dagen ontvangt u een uitkering van uw ziekenfonds.

Meer informatie