Adoptieverlof

Als u een kind adopteert, kunt u adoptieverlof aanvragen. Het adoptieverlof is een recht voor beide ouders.

Voorwaarden

Adoptieverlof kunt u opnemen totdat uw kind 8 jaar is. Het recht op adoptieverlof verloopt op het moment dat het kind acht jaar wordt tijdens het verlof.

Als u een kind adopteert, dan hebt u recht op:

  • maximaal 6 weken adoptieverlof voor de adoptie van een kind dat jonger is dan 3 jaar (bij het begin van het verlof)
  • maximaal 4 weken adoptieverlof voor de adoptie van een kind van 3 tot en met 7 jaar.

De maximale duur van het adoptieverlof wordt verdubbeld als uw kind voor minstens 66% fysiek of mentaal gehandicapt is of als uw kind aan bepaalde aandoeningen lijdt.

Het verlof moet:

  • minstens een week duren
  • opgenomen worden per volledige week
  • beginnen┬ábinnen twee maanden nadat het kind werd ingeschreven als gezinslid in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.

De maximale duur van het adoptieverlof wordt verdubbeld als uw kind voor minstens 66% fysiek of mentaal gehandicapt is of als uw kind aan bepaalde aandoeningen lijdt.

Tijdens het adoptieverlof bent u beschermd tegen ontslag.

Procedure

U moet uw werkgever een maand vooraf op de hoogte brengen.

Bedrag

Tijdens de eerste drie dagen van het adoptieverlof krijgt u uw volledige loon van uw werkgever. Voor de daarop volgende dagen ontvangt u een uitkering van uw ziekenfonds.

Meer informatie