chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart, zodra er een 1700-medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Adoptieverlof

  Als u een kind adopteert, kunt u adoptieverlof aanvragen. Het adoptieverlof is een recht voor beide ouders.

  Voorwaarden

  Adoptieverlof kunt u opnemen totdat uw kind 8 jaar is. Het recht op adoptieverlof verloopt op het moment dat het kind acht jaar wordt tijdens het verlof.

  Als u een kind adopteert, dan hebt u recht op:

  • maximaal 6 weken adoptieverlof voor de adoptie van een kind dat jonger is dan 3 jaar (bij het begin van het verlof)
  • maximaal 4 weken adoptieverlof voor de adoptie van een kind van 3 tot en met 7 jaar.

  Het verlof moet minstens een week duren en opgenomen worden per volledige week.

  De maximale duur van het adoptieverlof wordt verdubbeld als uw kind voor minstens 66% fysiek of mentaal gehandicapt is of als uw kind aan bepaalde aandoeningen lijdt.

  Tijdens het adoptieverlof bent u beschermd tegen ontslag.

  Procedure

  U moet uw werkgever een maand vooraf op de hoogte brengen.

  Bedrag

  Tijdens de eerste drie dagen van het adoptieverlof krijgt u uw volledige loon van uw werkgever. Voor de daarop volgende dagen ontvangt u een uitkering van uw ziekenfonds.