De kinderopvangtoeslag (Groeipakket)

De kinderopvangtoeslag is een extra toeslag die gezinnen ontvangen als hun kinderen naar de kinderopvang gaan.

Voorwaarden

Om een kinderopvangtoeslag te krijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

  • Uw kind gaat naar een Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel.
  • Het tarief van de kinderopvang wordt niet berekend op basis van uw inkomen.
  • Uw kind gaat nog niet naar de kleuterklas. Als uw kind halftijds naar de kinderopvang gaat en haftijds naar de kleuterklas, krijgt u geen kinderopvangtoeslag meer.

Procedure

De kinderopvangtoeslag wordt automatisch uitbetaald op basis van de gegevens die de kinderopvang doorgeven aan de kinderbijslagfondsen.

U ontvangt de kinderopvangtoeslag maandelijks op de 20ste van de maand. En dit voor de voorbije maand. Valt de 20e in een weekend, dan ontvangt u het bedrag op de eerstvolgende werkdag.

Voorbeeld: op 20 februari ontvangt u de kinderopvangtoeslag voor januari.

Woont u in Brussel, Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap of een land van de EU en gaat uw kind naar een Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, dan kunt u de kinderopvangtoeslag ook zelf aanvragen bij een uitbetaler in Vlaanderen. Dit gaat sneller. Maar u kunt ook wachten tot Fons (het kinderbijslagfonds van de Vlaamse overheid) de gegevens heeft ontvangen en u automatisch uitbetaalt.

Bedrag

Als voldaan is aan de voorwaarden, ontvangt u een kinderopvangtoeslag van 3,23 euro per opvangdag en per kind.

Gaat uw kind een halve dag naar de opvang, dan krijgt u de helft, op voorwaarde dat uw kind nog niet naar de kleuterklas gaat.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Contact

Hebt u al kinderen? Neem dan contact op met uw kinderbijslagfonds.
Weet u niet bij welk kinderbijslagfonds u bent aangesloten? Kijk op uw rekeninguittreksels bij de mededeling van uw kinderbijslag of neem contact op met Famifed op 0800 94 434.

Hebt u nog geen kinderen, dan bent u nog niet aangesloten bij een kinderbijslagfonds. Stuur uw vraag naar info@groeipakket.be.