Het Groeipakket

Het Groeipakket is het nieuwe kinderbijslagsysteem dat ingaat vanaf 1 januari 2019. Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen voor elk kind in elk gezin.

Wat zit er in het Groeipakket?

Het Groeipakket bestaat voor elk kind uit een

 • Startbedrag: éénmalig bedrag van 1.100 euro bij de geboorte of adoptie van een kind
 • Basisbedrag: maandelijks 160 euro
 • Schoolbonus: jaarlijks in augustus, afhankelijk van de leeftijd.

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Zij kunnen ook recht hebben op 

 • een zorgtoeslag (voor wezen, halfwezen, pleegkinderen en kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften)
  • volledig wees: 160 euro per maand
  • halfwees: 80 euro per maand
  • pleegkind: 61 euro per maand
  • kind met bijzondere zorgnoden: variabel
    
 • een sociale toeslag
  • voor gezinnen met een inkomen lager dan 30.386,52 euro: maandelijks 50 euro per kind (1 of 2 kinderen) of 80 euro per kind (minstens 3 kinderen)
  • voor gezinnen met een inkomen tussen 30.386,52 en 60.000 euro en minstens drie kinderen: maandelijks 60 euro per kind
    
 • één of meer participatietoeslagen
  • kinderopvangtoeslag
   Wie gebruik maakt van kinderopvang waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,17 euro per opvangdag. De kinderopvangtoeslag is enkel van toepassing op kinderen die opgevangen worden in een door Vlaanderen vergunde kinderopvang in Vlaanderen of in Brussel.
  • kleutertoeslag
   Kleuters van 3 die ingeschreven zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel, en kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school krijgen 130 euro extra per jaar.
  • schooltoeslag
   Vanaf 3 jaar kunnen kinderen die opgroeien in een gezin met een lager inkomen ook rekenen op een schooltoeslag (de huidige schooltoelage).
   Enkel kinderen die naar school gaan in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel, hebben recht op de schooltoeslag. Het bedrag is afhankelijk van het inkomen van het gezin en wordt per schooljaar toegekend:
   • 3-5 jaar:​ gemiddeld 98 euro per jaar
   • 6-12 jaar: gemiddeld 148 euro per jaar
   • 12-18 jaar: gemiddeld 682 euro per jaar
   • 18+: 50 euro per jaar (bovenop de huidige studietoelage, als u daar ook recht op hebt)

Let op: de participatietoeslagen van het nieuwe kinderbijslagsysteem (groeipakket) gelden onmiddellijk voor iedereen, ook voor kinderen geboren voor 1 januari 2019.

Overgangsperiode

 • Elk kind geboren voor 1 januari 2019 blijft ook na 1 januari dezelfde bedragen krijgen als voordien (incl. rang- en leeftijdstoeslag).
 • Elk kind geboren vanaf 1 januari 2019 krijgt het Groeipakket.
 • In één gezin kunnen er dus zowel kinderen zijn die kinderbijslag ontvangen volgens het huidige systeem als kinderen die het Groeipakket krijgen. 

 

Procedure

U zult het Groeipakket kunnen aanvragen bij 1 van de 5 uitbetalers:

 • Infino, het kinderbijslagfonds van Acerta en Securex
 • Kidslife Vlaanderen, opgericht door de HR dienstengroepen ADMB, Group S en Easypay Group
 • MyFamily, de nieuwe naam van Xerius Kinderbijslagfonds
 • Parentia, het kinderbijslagfonds van Partena, Future Generations en Attentia
 • Fons, de publieke uitbetaler

Als u nu al kinderbijslag ontvangt, hoeft u niets te doen. U blijft dezelfde bedragen ontvangen, via de uitbetaler die uw dossier overneemt (één van de 5 hierboven vermeld). Dat verloopt volledig automatisch. Elk gezin dat kinderbijslag ontvangt, wordt daarover tijdig geïnformeerd.
Als u na 1 januari 2019 een volgend kindje krijgt, is dat automatisch aangesloten bij dezelfde uitbetaler als uw andere kinderen. Vanaf 1 januari 2020 kunt u een andere uitbetaler kiezen als u dit wenst. 

Als u na 1 januari 2019 een eerste kind krijgt, kunt u meteen zelf kiezen wie het Groeipakket uitbetaalt. Vervolgens verloopt voor het kind en eventuele volgende kinderen alles automatisch.

Meer informatie

Contact

Hebt u een vraag? Stuur een mail naar info@groeipakket.be.

Kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin