Het Groeipakket

Het Groeipakket is het nieuwe kinderbijslagsysteem dat ingaat vanaf 1 januari 2019. Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen voor elk kind in elk gezin.
 

Wat zit er in het Groeipakket?

Het Groeipakket bestaat voor elk kind dat in Vlaanderen woont (domicilie) uit een

 • Startbedrag: éénmalig bedrag van 1.122 euro bij de geboorte of adoptie van elk kind, geboren of geadopteerd vanaf 1 januari 2019. Kinderen die geboren worden voor 1 januari 2019 krijgen kraamgeld.
 • Basisbedrag: maandelijks bedrag van 163,20 euro voor elk kind geboren vanaf 1 januari 2019. Kinderen geboren voor 1 januari 2019 behouden de basisbedragen uit het oude systeem (incl. rang- en leeftijdstoeslag). 
 • Schoolbonus: jaarlijks bedrag in augustus, afhankelijk van de leeftijd en varieert tussen 20,40 en 61,20 euro, voor elk kind, ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019.
   

Voor sommige kinderen, in Vlaanderen gedomicilieerd, die meer ondersteuning nodig hebben, zijn een aantal extra toelagen voorzien: 

 • zorgtoeslagen
  • Wezentoeslag: 163,20 euro per maand voor een wees en 81,60 euro per maand voor een half wees, voor kinderen die een ouder verliezen vanaf 1 januari 2019. Kinderen die een ouder verloren voor 1 januari 2019 krijgen de wezenbijslag uit het oude systeem.
  • Pleegzorgtoeslag: 63,03 euro per maand voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Kinderen geboren voor 1 januari behouden toeslag uit het oude systeem.
  • Zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoefte: afhankelijk van de handicap of aandoening tussen 82,37 en 549,12 euro per maand. Deze bedragen zijn dezelfde in het oude en nieuwe systeem, dus gelden voor alle kinderen.
    
 • sociale toeslag
  • voor gezinnen met een inkomen lager of gelijk aan 30.984 euro: maandelijks 51 euro per kind bij 1 of 2 kinderen en 81,60 euro per kind bij 3 of meer kinderen, onafhankelijk van de geboortedatum van het kind.
  • voor gezinnen met een inkomen tussen 30.984 en 61.200 euro en minstens drie kinderen waarvan het 3e of volgende kind geboren is vanaf 1/1/2019, maandelijks 61,20 euro per kind.
    

Voor sommige kinderen, die naar een door Vlaanderen erkende of gesubsidieerde kinderopvang of school gaan in Vlaanderen of Brussel, zijn een aantal extra toelagen voorzien (participatietoeslagen) nom hen te stimuleren om naar de opvang of naar school te gaan:

 • kinderopvangtoeslag
  Wie gebruik maakt van kinderopvang waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,23 euro per opvangdag. De kinderopvangtoeslag is enkel van toepassing op kinderen die opgevangen worden in een door Vlaanderen vergunde kinderopvang in Vlaanderen of in Brussel. Voor alle kinderen, ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019.
   
 • kleutertoeslag
  Kleuters van 3 jaar die ingeschreven zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel krijgen een kleutertoeslag van 132,60 euro. Kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school krijgen ook 132,60 euro per jaar. Voor alle kinderen, ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019.
   
 • schooltoeslag vanaf schooljaar 2019-2020. Voor alle kinderen, ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019.
  Vanaf 3 jaar kunnen kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen ook rekenen op een schooltoeslag (de huidige schooltoelage).
  Enkel kinderen die naar school gaan in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel, hebben recht op de schooltoeslag. Het bedrag is afhankelijk van het inkomen van het gezin en wordt per schooljaar toegekend:
  • 3-5 jaar:​ gemiddeld 98 euro per jaar
  • 6-12 jaar: gemiddeld 148 euro per jaar
  • 12-18 jaar: gemiddeld 682 euro per jaar
  • 18+: 50 euro per jaar (bovenop de huidige studietoelage, als u daar ook recht op hebt)
    

Overgangsperiode

 • Elk kind geboren voor 1 januari 2019 blijft ook na 1 januari dezelfde basisbedragen ontvangen als voordien (incl. rang- en leeftijdstoeslag).
  Maar deze kinderen kunnen wel onmiddellijk genieten van de schoolbonus, de kinderopvangtoeslag, de kleutertoeslag en de schooltoeslag (vanaf schooljaar 2019-2020) uit het Groeipakket.
  Voor wie al een zorgtoeslag of de sociale toeslag kreeg, blijven de bedragen uit de oude regeling geldig.
   
 • Elk kind geboren vanaf 1 januari 2019 krijgt onmiddellijk het volledige Groeipakket.
   
 • In één gezin kunnen er dus zowel kinderen zijn die bedragen ontvangen volgens het oude systeem als kinderen die het volledige Groeipakket krijgen.

Procedure

U kunt het Groeipakket aanvragen vanaf 1 januari 2019 bij één van de 5 uitbetalers van het Groeipakket (vroegere kinderbijslagfondsen).

Als u vanaf 1 januari 2019 een kind krijgt, kunt u meteen zelf de uitbetaler van het Groeipakket kiezen. Als u al kinderbijslag ontving voor 1 januari 2019 en u kiest een andere uitbetaler, dan betekent dit wel dat al uw kinderen dan bij diezelfde uitbetaler aangesloten zijn. Als u zelf geen keuze maakt, wordt uw kind automatisch aangesloten bij Fons, de uitbetaler van de Vlaamse overheid, zodra uw kind geboren is. Als u bij Fons aangesloten wordt, kunt u al na 3 maanden kiezen om van uitbetaler te veranderen. 

Krijgt u al kinderbijslag, maar krijgt u geen kinderen meer na 1 januari 2019 of verandert er niets aan uw gezinssitutie, dan kunt u pas vanaf 1 januari 2020 veranderen van kinderbijslagfonds. Uw kinderbijslagdossier zal automatisch overgaan naar één van de 5 nieuwe uitbetalers.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Contact

Hebt u al een kinderen? Neem dan contact op met uw kinderbijslagfonds.
Weet u niet bij welk kinderbijslagfonds u bent aangesloten? Kijk op uw rekeninguittreksels bij de mededeling van uw kinderbijslag of neem contact op met Famifed op 0800 94 434.

Hebt u nog geen kinderen, dan bent u nog niet aangesloten bij een kinderbijslagfonds. Stuur uw vraag naar info@groeipakket.be.