Het Groeipakket

Het Groeipakket is een nieuw kinderbijslagsysteem en gaat in vanaf 1 januari 2019. Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen voor elk kind in elk gezin.

Wat zit er in het Groeipakket?

Het Groeipakket bestaat voor elk kind uit een

 • startbedrag: éénmalig bedrag van 1.100 euro bij de geboorte of adoptie van een kind
 • basisbedrag: maandelijks 160 euro
 • schoolbonus: in augustus, afhankelijk van de leeftijd.

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Zij kunnen ook recht hebben op 

 • een zorgtoeslag (voor wezen, halfwezen, pleegkinderen en kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften)
  • volledig wees: 160 euro per maand
  • halfwees: 80 euro per maand
  • pleegkind: 61 euro per maand
  • kind met bijzondere zorgnoden: variabel
 • een sociale toeslag
  • voor gezinnen met een inkomen lager dan 30.386,52 euro: maandelijks 50 euro per kind (1 of 2 kinderen) of 80 euro per kind (minstens 3 kinderen)
  • voor gezinnen met een inkomen tussen 30.386,52 en 60.000 euro en minstens drie kinderen: maandelijks 60 euro per kind
 • een participatietoeslag
  • kinderopvangtoeslag
   Wie gebruik maakt van kinderopvang waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,17 euro per opvangdag. De kinderopvangtoeslag is enkel van toepassing op kinderen die opgevangen worden in een door Vlaanderen vergunde kinderopvang in Vlaanderen of in Brussel.
  • kleutertoeslag
   Kleuters van 3 die ingeschreven zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel, en kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school krijgen 130 euro extra per jaar.
  • schooltoeslag
   Vanaf 3 jaar kunnen kinderen die opgroeien in een gezin met een lager inkomen ook rekenen op een schooltoeslag (de huidige schooltoelage). Alleen de kinderen die naar school gaan in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel, hebben recht op de schooltoeslag. Het bedrag is afhankelijk van het inkomen van het gezin en wordt per schooljaar toegekend.
   • 3-5 jaar:​ gemiddeld 98 euro per jaar
   • 6-12 jaar: gemiddeld 148 euro per jaar
   • 12-18 jaar: gemiddeld 682 euro per jaar
   • 18+: 50 euro per jaar (bovenop de studietoelage, als u daar ook recht op hebt)

Overgangsperiode

 • Elk kind geboren voor 1 januari 2019 blijft kinderbijslag krijgen volgens het huidige systeem (incl. rang- en leeftijdstoeslag).
 • Elk kind geboren vanaf 1 januari 2019 krijgt het Groeipakket.
 • In één gezin kunnen er dus kinderen zijn die de huidige kinderbijslag krijgen en kinderen die het Groeipakket krijgen. 

Let op: de participatietoeslagen van het nieuwe systeem gelden onmiddellijk voor iedereen, ook voor kinderen geboren voor 1 januari 2019.

Procedure

U zult het Groeipakket kunnen aanvragen bij 1 van de 5 uitbetalers:

 • Infino, het kinderbijslagfonds van Acerta en Securex
 • Kidslife Vlaanderen, opgericht door de HR dienstengroepen ADMB, Group S en Easypay Group
 • MyFamily, de nieuwe naam van Xerius Kinderbijslagfonds
 • Parentia, het kinderbijslagfonds van Partena, Future Generations en Attentia
 • Fons, de publieke uitbetaler

Als u nu al kinderbijslag ontvangt, hoeft u niets te doen. U blijft dezelfde bedragen ontvangen, maar dan via de uitbetaler die uw dossier overneemt (zie hierboven). Dat verloopt volledig automatisch. Elk gezin dat kinderbijslag ontvangt, wordt daarover tijdig geïnformeerd. Als u na 1 januari 2019 een volgend kindje krijgt, is het automatisch aangesloten bij dezelfde uitbetaler. Vanaf 1 januari 2020 kunt u een andere uitbetaler kiezen als u dit wenst. 

Ouders die na 1 januari 2019 een eerste kind krijgen zullen meteen zelf kunnen kiezen wie hun Groeipakket uitbetaalt. Vervolgens verloopt voor het kind en eventuele volgende kinderen alles automatisch.

Meer informatie

Contact

Hebt u een vraag? Stuur een mail naar info@groeipakket.be.