chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Het groeipakket

  Het nieuwe kinderbijslagsysteem ‘het Groeipakket’ gaat in vanaf 1 januari 2019. Vanaf 1 januari 2019 krijgt elk kind een eigen Groeipakket met financiële tegemoetkomingen.

  • Voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019 verandert er niets. Iedereen die al kinderbijslag ontving voor 1 januari 2019 behoudt zijn basisbedrag incl. rang- en leeftijdstoeslag ook na 1 januari 2019.
  • Voor de kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 geldt het nieuwe systeem.

  Let op: de participatietoeslagen van het nieuwe systeem gelden onmiddellijk voor iedereen, zowel voor de kinderen die onder het oude als het nieuwe systeem vallen.

  Groeipakket vanaf 1 januari 2019

  • Startbedrag: éénmalig bedrag van 1.100 euro voor elk kind bij geboorte of adoptie. 
  • Basisbedrag: maandelijks 160 euro voor elk kind.
  • Schoolbonus: in augustus, afhankelijk van de leeftijd.

  Daar bovenop kan nog een participatietoeslag komen:

  • Zorgtoeslag
   • Volledig wees: 160 euro per maand
   • Halfwees: 80 euro per maand
   • Pleegkind: 61 euro per maand
   • Kind met bijzondere zorgnoden: variabel
  • Sociale toeslag
   • Voor gezinnen met een inkomen lager dan 30.144,30 euro: maandelijks 50 euro per kind (1 of 2 kinderen) of 80 euro per kind (minstens 3 kinderen)
   • Voor gezinnen met een inkomen tussen 30.144,30 en 60.000 euro en minstens drie kinderen: maandelijks 60 euro per kind.
  • Kinderopvangtoeslag
   • Wie gebruik maakt van kinderopvang waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,17 euro per opvangdag. De kinderopvangtoeslag is enkel van toepassing op kinderen die opgevangen worden in een door Vlaanderen vergunde kinderopvang in Vlaanderen of in Brussel.
  • Kleutertoeslag
   • Kleuters van 3 die ingeschreven zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel, en kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school krijgen 150 euro extra per jaar.
  • Schooltoeslag
   • Vanaf 3 jaar kunnen kinderen die opgroeien in een gezin met een lager inkomen ook rekenen op een schooltoeslag. Alleen de kinderen die naar school gaan in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel, hebben recht op de schooltoeslag. Het bedrag is afhankelijk van het inkomen van het gezin en wordt per schooljaar toegekend.
    • 3-5 jaar:​ gemiddeld 98 euro per jaar
    • 6-12 jaar: gemiddeld 148 euro per jaar
    • 12-18 jaar: gemiddeld 682 euro per jaar
    • 18+: 50 euro per jaar (bovenop studietoelage)

  Uitbetaling van het Groeipakket

  In het huidige kinderbijslagsysteem gebeurt de uitbetaling van de kinderbijslag voor een deel door het federale agentschap FAMIFED en voor een deel door private kinderbijslagfondsen. FAMIFED staat ook in voor de uitvoering van het federale beleid over kinderbijslag.

  Vanaf 1 januari 2019 neemt de Vlaamse overheid de regie en uitbetaling van de kinderbijslag over van FAMIFED. Kind en Gezin zal de regiefunctie opnemen en het nog op te richten Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) zal de operationele uitbetalingsfunctie opnemen. 

  Meer informatie