Biolandbouw in Vlaanderen

De biologische productie is een alomvattend systeem van landbouwbeheer en levensmiddelenproductie. Dat houdt een combinatie in van:

  • de beste praktijken op milieugebied
  • een hoog niveau van biodiversiteit
  • de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen
  • de toepassing van strenge normen op het gebied van dierenwelzijn
  • een productie die is afgestemd op de voorkeur van bepaalde consumenten voor producten die worden vervaardigd met natuurlijke stoffen en volgens specifieke procedés.

Op de website van het Departement Landbouw en Visserij vindt u een hoop informatie over:

  • de omschakeling van gangbare naar biologische landbouw
  • de controle-organen
  • bedrijven onder controle
  • subsidies
  • de betreffende wetgeving.

Publicaties

Strategisch plan biologische landbouw 2013-2017

Het strategische vijfjarenplan voor de biologische landbouw is het resultaat van een denkproces waarin diverse stakeholders uit de landbouwsector zich samen hebben gebogen over de ontwikkeling van de biologische landbouw in Vlaanderen. In het nieuwe strategische plan wordt gefocust op groei van de biologische productie via een sectorgerichte aanpak, het optimaliseren van de ketenwerking door het

Bio als leraar voor en leerling van gangbare landbouw. (H)ordes in leren bij landbouwers en onderzoekers

Voor het duurzaam maken van landbouw zijn (systeem)innovaties vereist. Het rapport gaat vanuit het theoretische kader over leren in ordes na hoe de pioniersrol van biologische landbouw in de verduurzaming van de landbouw, versterkt kan worden. Een eerste vaststelling is dat de gangbare en de biologische landbouw van elkaar kunnen leren. Een tweede vaststelling is dat in het huidige kennissysteem

Contact

Departement Landbouw en Visserij

Adres
Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 552 77 72
Fax
02 552 77 01
E-mail
Website

Bioforum

Adres
Bioforum
Quellinstraat 42
2018 Antwerpen
België
Telefoon
03 286 92 78
Fax
03 286 92 79
E-mail
Website