chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Biolandbouw in Vlaanderen

  De biologische productie is een alomvattend systeem van landbouwbeheer en levensmiddelenproductie. Dat houdt een combinatie in van:

  • de beste praktijken op milieugebied 
  • een hoog niveau van biodiversiteit 
  • de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen 
  • de toepassing van strenge normen op het gebied van dierenwelzijn 
  • een productie die is afgestemd op de voorkeur van bepaalde consumenten voor producten die worden vervaardigd met natuurlijke stoffen en volgens specifieke procedés.

  Op de website van het Departement Landbouw en Visserij vindt u een hoop informatie over:

  • de omschakeling van gangbare naar biologische landbouw
  • de controle-organen
  • bedrijven onder controle
  • subsidies
  • de betreffende wetgeving.

  Publicaties

  De biologische landbouw in Vlaanderen. Stand van zaken 2016

  Het rapport geeft een jaarlijks overzicht van de biolandbouw in Vlaanderen. Het presenteert de belangrijkste kengetallen van de biologische landbouw, plaatst de Vlaamse situatie in een Europese context, analyseert de overheidsuitgaven en schat de omvang van de sector in.

  Strategisch plan biologische landbouw 2013-2017

  Het strategische vijfjarenplan voor de biologische landbouw is het resultaat van een denkproces waarin diverse stakeholders uit de landbouwsector zich samen hebben gebogen over de ontwikkeling van de biologische landbouw in Vlaanderen. In het nieuwe strategische plan wordt gefocust op groei van de biologische productie via een sectorgerichte aanpak, het optimaliseren van de ketenwerking door het

  Bio als leraar voor en leerling van gangbare landbouw. (H)ordes in leren bij landbouwers en onderzoekers

  Voor het duurzaam maken van landbouw zijn (systeem)innovaties vereist. Het rapport gaat vanuit het theoretische kader over leren in ordes na hoe de pioniersrol van biologische landbouw in de verduurzaming van de landbouw, versterkt kan worden. Een eerste vaststelling is dat de gangbare en de biologische landbouw van elkaar kunnen leren. Een tweede vaststelling is dat in het huidige kennissysteem

  Contact

  Departement Landbouw en Visserij

  Adres
  Koning Albert II laan 35
  1030 Schaarbeek
  België
  Telefoon
  02 552 77 72
  Fax
  02 552 77 01
  E-mail
  Website

  Bioforum

  Adres
  Quellinstraat 42
  2018 Antwerpen
  België
  Telefoon
  03 286 92 78
  Fax
  03 286 92 79
  E-mail
  Website