Mestdecreet en Mestbank

De Vlaamse overheid moet de aantasting van de waterkwaliteit door nitraat en fosfaat uit meststoffen beperken en beheersen.

Het Mestdecreet bepaalt de verplichtingen waaraan land- en tuinbouwers in Vlaanderen moeten voldoen bij de productie en verwerking van mest, het bemesten van landbouwgrond en het transport en de opslag van meststoffen.

De Mestbank helpt landbouwers hun verplichtingen na te komen en begeleidt hen op weg naar een milieuvriendelijkere bedrijfsvoering.

Mestbankaangifte

De Vlaamse overheid wil de mestproductie, het mestgebruik en de bemestingsruimte in Vlaanderen in kaart brengen. Daarom zijn de landbouwers verplicht om de hoeveelheid mest die ze produceren en gebruiken aan te geven via de Mestbankaangifte. Voor elk productiejaar moet de landbouwer een aangifte indienen voor de productie, de verwerking, de opslag en/of het gebruik van meststoffen.

Transport van meststoffen

Als u meststoffen produceert (bv. als landbouwer) dan mag u bepaalde meststoffen transporteren zonder een erkende mestvoerder in te schakelen. U moet dan wel bij de Mestbank een aanvraag indienen om u te laten erkennen als verzender van meststoffen.

Mestbankloket

In het Mestbankloket kunt u zich aanmelden als

  • landbouwer, consulent of uitbater
    voor identificatie, aangifte, balansen, mvc-overdrachten, vervoersrapporten, ...
  • mestvoerder (MTIL):
    voor- en na-melden mesttransporten
  • staalnemer of laboratorium (SMIL):
    voor- en na-melden staalnames.

Aanmelden op het Mestbankloket doet u met uw elektronische identiteitskaart (eID) of token. U hoeft dus geen paswoord aan te vragen voor het Mestbankloket.

Het Mest Internet Loket (MIL) is stopgezet. U kunt voortaan terecht op het Mestbankloket om uw gepersonaliseerde bedrijfsinformatie te raadplegen.

Meer informatie

Contact

VLM Regio West

Adres
Vlaamse Landmaatschappij
VLM Regio West
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
09 244 85 00
Fax
09 244 85 99
E-mail
Adres
Vlaamse Landmaatschappij
VLM Regio West
Velodroomstraat 28
8200 Brugge
België
Telefoon
09 244 85 00
Fax
09 244 85 99
E-mail

VLM Regio Oost

Adres
Vlaamse Landmaatschappij
VLM Regio Oost
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
016 66 52 00
Fax
016 66 52 99
Adres
Vlaamse Landmaatschappij
VLM Regio Oost
Koningin Astridlaan 50
3500 Hasselt
België
Telefoon
016 66 52 00
Fax
016 66 52 99
Adres
Vlaamse Landmaatschappij
VLM Regio Oost
Cardijnlaan 1
2200 Herentals
België
Telefoon
016 66 52 00
Fax
016 66 52 99

Vlaamse Landmaatschappij

Adres
Vlaamse Landmaatschappij
Koning Albert II laan 15
1210 Sint-Joost-ten-Node
België
Telefoon
02 543 72 00
Fax
02 543 73 99
E-mail
Website