chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

  Als zelfstandige kunt u een beroep doen op het overbruggingsrecht (vroeger ‘faillissementsverzekering’) als u failliet verklaard wordt of noodgedwongen de deuren moet sluiten (bijvoorbeeld wegens brand, een natuurramp, vernieling van uw zaak, een beroepsallergie waardoor u niet langer kunt werken, ...). Het overbruggingsrecht is geen traditionele verzekering waarvoor u premies betaalt aan een maatschappij. Het is een sociaal recht voor zelfstandigen: u hebt automatisch recht op die tussenkomst via uw socialeverzekeringsfonds.

  Het overbruggingsrecht omvat:

  • het behoud van uw rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging gedurende maximaal 4 kwartalen zonder dat u uw sociale bijdragen moet betalen
  • een maandelijkse uitkering, gelijk aan het minimumpensioen voor zelfstandigen, gedurende ten hoogste 12 maanden.

  U kunt verschillende keren in uw carrière als zelfstandige een beroep doen op het overbruggingsrecht. De voorwaarde is wel dat de totale duur, tijdens uw volledige beroepsloopbaan, niet langer is dan 12 maanden.

  U kunt een uitkering van het overbruggingsrecht aanvragen bij uw socialeverzekeringsfonds. U moet uw aanvraag indienen voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op dat van het vonnis van faillietverklaring of de stopzetting.

  Contact

  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

  Adres
  Willebroekkaai 35
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 546 42 11
  Fax
  02 511 21 53
  E-mail
  Website