chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Subsidies voor de bouw en renovatie van scholen

  De overheid voorziet in een tussenkomst bij de aankoop, de nieuwbouw, de verbouwing en de eerste uitrusting van schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel.

  In het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs kunnen

  • de onderwijsinstellingen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs
  • de internaten
  • de centra voor volwassenenonderwijs
  • en de CLB’s

  die wensen te investeren in hun infrastructuur, terecht bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn).

  Voorwaarden

  Als u een subsidie wil verkrijgen van AGIOn, moet uw instelling (school, cvo, clb...) voldoen aan een aantal basisvoorwaarden:

  • U moet voldoen aan de geldende rationalisatie- en programmatienormen.
  • Uw inrichtende macht (die optreedt als bouwheer) moet de aanvraag voor subsidiëring indienen.
  • U moet een rechtspersoon zijn en beschikken over een zakelijk recht (eigenaar, erfpacht of recht van opstal).
  • Uw bouwproject moet voldoen aan de fysische en financiële normen. De fysische norm bepaalt het maximum aantal m² waarop een school recht heeft. De financiële norm is de maximale kostprijs waarop een school kan rekenen per m².
  • De kostprijs van uw project moet minstens 8500 euro bedragen (exclusief btw en algemene onkosten). Projecten van een lager bedrag aanziet AGIOn als onderhoudswerken. Die worden niet gesubsidieerd.
  • Werken die al uitgevoerd en/of toegewezen zijn komen niet in aanmerking voor subsidie.

  Procedure

  AGIOn verleent subsidies via een aantal procedures. Elke procedure bestaat uit een verschillend aantal fases die elkaar chronologisch opvolgen.

  Welke procedure u moet volgen en welke stukken het dossier moet bevatten, wordt bepaald door de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken:

  • aankoopprocedure
  • gewone procedure
  • verkorte procedure
  • spoedprocedure
  • procedure promotiebouw
  • gewone procedure met afwijking van de chronologie van de wachtlijst.

  Een gedetailleerde uitwerking van elke procedure vindt u op de pagina ‘subsidiëring’ op de website van AGIOn.

  Bedrag

  • Voor het basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) bedraagt de subsidie 70% van de kosten.
  • Voor het secundair onderwijs, de internaten, centra voor volwassenenonderwijs en CLB’s is de subsidie 60% van de kosten.

  Voor het niet door subsidie gedekte deel van de kosten (30 of 40%) kan een inrichtende macht een lening aangaan die gewaarborgd wordt door de Vlaamse overheid.

  Uitzonderingen

  AGIOn verleent geen subsidies voor werken die al gestart of uitgevoerd zijn.
   

  Contact

  Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

  Adres
  Koning Albert II laan 15
  1210 Sint-Joost-ten-Node
  België
  Telefoon
  02 221 05 11
  Fax
  02 221 05 31
  E-mail
  Website

  Afdeling Infrastructuur

  Adres
  Huis van het GO!
  Willebroekkaai 36
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 790 92 00
  Fax
  02 790 92 01
  E-mail