chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Premie voor diplomagerichte opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs

  Als u in het volwassenenonderwijs een diploma secundair onderwijs behaalt, kunt u in aanmerking komen voor een premie.

  Voorwaarden

  U kunt de premie aanvragen als u via het volwassenenonderwijs voor de eerste keer uw diploma secundair onderwijs behaalt.

  U kunt de premie aanvragen voor de diplomagerichte beroepsopleiding of de HBO5-opleiding die u in combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming succesvol beëindigde.

  Aangezien u voor het onderdeel  Aanvullende Algemene Vorming geen inschrijvingsgeld betaalt, kunt u voor dat onderdeel van de opleiding geen premie krijgen.

  Procedure

  U kunt de premie aanvragen tot één jaar na de uitreiking van uw diploma of certificaat.

  Stuur het ‘aanvraagformulier’, samen met een kopie van uw diploma en alle inschrijvingsfiches waarop uw inschrijvingsgeld vermeld staat, naar de afdeling Volwassenenonderwijs van het Vlaams Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.

  Bedrag

  Vanaf schooljaar 2015 - 2016

  • Per diplomagerichte opleiding of HBO5-opleiding per schooljaar krijgt u maximaal 600 euro

  U krijgt alleen een terugbetaling voor die vakken waarvoor u geslaagd bent. 

  Contact

  Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs