Modernisering van het studieaanbod in het secundair onderwijs. Advies

Op 13 januari keurde de Vlaamse Regering de conceptnota goed die het toekomstige studieaanbod van het gemoderniseerde secundair onderwijs vastlegt en ordent: de basisopties in de eerste graad en de matrix voor de tweede en derde graad. Om dat nieuwe studieaanbod en de ordening ervan te beoordelen, toetste de Vlor het aan de doelstellingen van de conceptnota en de principes van het masterplan: een transparant en rationeel studieaanbod, een herwaardering van het technisch georiƫnteerd onderwijs, mogelijkheden voor een getrapte studiekeuze, het tegengaan van de waterval en voldoende ruimte voor scholen voor de invulling van het studieaanbod. Op basis van die toetsing vindt de Vlor dat er een aantal stappen zijn gezet. Er blijven echter belangrijke pijnpunten en gemiste kansen in de beslissing van de Vlaamse Regering die de realisatie van de doelstellingen van het masterplan over de modernisering van het secundaire onderwijs hypothekeren.

Modernisering van het studieaanbod in het secundair onderwijs. Advies

Publicatiedatum
februari 2017
Publicatietype
Beleidsadvies
Meer informatie
website VLOR