Advies over het amendement met betrekking tot het programmadecreet begrotingsopmaak 2018. Advies VLOR

De Vlor is tevreden dat er opnieuw asielmiddelen binnen het volwassenenonderwijs worden voorzien. De raad gaat ervan uit dat de overheid bij de budgetcontrole in 2018 de asielnoden opnieuw evalueert en - indien nodig - bijkomende middelen zal voorzien.

Advies over het amendement met betrekking tot het programmadecreet begrotingsopmaak 2018. Advies VLOR

Publicatiedatum
oktober 2017
Publicatietype
Beleidsadvies