Advies over het antwoord van de Vlaamse Regering over de hervorming van de opleidingsincentives voor werknemers

De sociale partners bereikten een akkoord over de hervorming van de opleidingsincentives voor werknemers: het betaald educatief verlof, de opleidingscheques en de aanmoedigingspremies voor een opleiding. De Vlaamse Regering antwoordde op dat akkoord met een aantal maatregelen voor het hervormen van de opleidingsincentives. De Vlor bekeek de mogelijke effecten van deze voorstellen op het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs en stelt vast dat de ambitie om de deelname aan opleiding en vorming van alle werknemers te verhogen, niet wordt waargemaakt.

Het antwoord van de Vlaamse Regering over de hervorming van de opleidingsincentives voor werknemers. Advies

Publicatiedatum
maart 2017
Publicatietype
Beleidsadvies