Parijscommuniqué van 25 mei 2018 en de implementatie ervan in Vlaanderen. Advies Vlor

Op 24 en 25 mei 2018 kwamen de ministers verantwoordelijk voor hoger onderwijs van 48 Europese landen samen in Parijs om een stand van zaken op te maken van het Bolognaproces. De conclusies van de ministers werden vastgelegd in een communiqué dat de toekomstvisie, de prioriteiten en werkpunten voor een Europese hogeronderwijsruimte. De Vlor reageert op het communiqué en geeft daarbij ook een aantal aandachtspunten voor Vlaanderen mee.

Parijscommuniqué van 25 mei 2018 en de implementatie ervan in Vlaanderen. Advies Vlor

Publicatiedatum
oktober 2018
Publicatietype
Beleidsadvies