Beleidsnota 2014-2019. Sport

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes op het vlak van het sportbeleid van de Vlaamse Regering voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.

Beleidsnota 2014-2019. Sport

Publicatiedatum
oktober 2014
Publicatietype
Beleidsdocument
Auteur(s)
Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport