De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes op het vlak van het sportbeleid van de Vlaamse Regering voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.

Publicatiedatum Oktober 2014
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Beleid en regelgeving , Sport
Auteur(s) Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport