Beleidsnota 2014-2019. Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van werk, economie, wetenschap en innovatie voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.

Beleidsnota 2014-2019. Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie

Publicatiedatum
oktober 2014
Publicatietype
Beleidsdocument
Auteur(s)
Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport