De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van werk, economie, wetenschap en innovatie voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum
Oktober 2014
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Economisch beleid , Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Beleid en regelgeving werk , Beleid en regelgeving wetenschap en innovatie
Auteur(s)
Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 2014-2019