De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van werk, economie, wetenschap en innovatie voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.

Publicatiedatum Oktober 2014
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Beleid en regelgeving wetenschap en innovatie , Beleid en regelgeving werk , Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Economisch beleid
Auteur(s) Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport