Beleidsnota 2014-2019. Wonen

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van het woonbeleid voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneeel bevoegde minister weer.

Beleidsnota 2014-2019. Wonen

Publicatiedatum
oktober 2014
Publicatietype
Beleidsdocument
Auteur(s)
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding