Beschermde cultuurhistorische landschappen in Vlaanderen

De folder geeft een overzicht van de regelgeving die van toepassing is op beschermde cultuurhistorische landschappen in Vlaanderen. Ze geeft informatie over de beschermingsprocedure, de rechtsgevolgen van een bescherming en de premies.

Beschermde cultuurhistorische landschappen in Vlaanderen

Publicatiedatum
augustus 2016
Publicatietype
Folder
Opmerking
Wilt u meer dan 50 exemplaren bestellen, neem dan contact op met het agentschap Onroerende Erfgoed via bestellingen@onroerenderfgoed.be.