De folder geeft een overzicht van de regelgeving die van toepassing is op beschermde cultuurhistorische landschappen in Vlaanderen. Ze geeft informatie over de beschermingsprocedure, de rechtsgevolgen van een bescherming en de premies.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum Augustus 2016
Publicatietype Folder
Thema's Monumenten- en landschapszorg